Cebelû Nedir? 1

Cebelû Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Sefer sırasında tımar ve zeamet sahiplerinin beraberinde götürdüğü kimse

– Tam teçhizatlı er

Cümle içinde kullanımı: “Sipahiler tarafından yetiştirilip silahlandırılan askerlere Cebelû denirdi, tımar sisteminin sekteye uğramasıyla yavaş yavaş ortadan kalmıştır.”