Cebeli Nedir? 1

Cebeli Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Tımar sahiplerinin yedek gördükleri silahlı ve zırhlı asker

– Kafileyi korumakla görevli süvari

– Atlı asker sınıfı

Cümle içinde kullanımı: “Osmanlı ordusunda yer alan Cebeli asker sınıfı illerde görevli olan inzibat kuvvetiydi.”