Çâme Nedir? 1

Çâme Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Şiir ve gazel

– Manzume

– Nazım

– Dizge

Cümle içinde kullanımı: “Edebiyatın ehil yazarlarının elinden çıkan çâmeler okundukça güzelleşir.”