Çâliş Nedir? 1

Çâliş Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Çiftleşme

– Birleşme

– Savaşta düşmana karşı heybetlice yürüme

– Savaşta düşmana karşı gururla yürüme

– Mücadele

– Savaş

– Uğraşma

– Çatışma

Cümle içinde kullanımı: “Her debdebeli ordu gibi bizim askerlerimizde düşmanın üzerine çâliş misali bir vakarla yürür.”