Çâker-hâne Nedir? 1

Çâker-hâne Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Bendenizin evi

– Saygı sözü

– Köleniz yerine kullanılan söz

Cümle içinde kullanımı: “Saygıdeğer efendimize çâker-hâne hizmet edebilmişsem ne mutlu bana.”