Câhiz Nedir? 1

Câhiz Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-sıfat

– Atılgan

– Gözü pek

– Cesur kimse

– Yürekli kimse

– Girişken

– Atak

– Acar

Cümle içinde kullanımı: “Câhiz kimselerden biri olduğu hepimiz tarafından tescillidir. “