Câ-yı Behiştî Nedir? 1

Câ-yı Behiştî Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-tamlama

– Cennet benzeri yer

– Cennet gibi olan yer, mekan

Cümle içinde kullanımı: “Mavinin huzuruna değdi yüreğim, bahsedemem kimselere yârin ellerinin câ-yı Behiştî oluşunu.”