Büt Nedir? 1

Büt Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Pek güzel kimse

– Dilber

– Put

– Heykel

– Sanem

– İdola

Cümle içinde kullanımı: “Büyük şahısların doğdukları memleketlere bütleri yapılır ve sergilinir. “