Büt-hâne Nedir? 1

Büt-hâne Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Putperestlerin ibadet ettikleri bina

– Putperest mabedi

– Putperest ibadethanesi

Cümle içinde kullanımı: “Büt-hâne olarak ziyaret edeceğimiz eski bina zaman içinde  birkaç kez tadilata girdi.”