Büklüm Büklüm Nedir? 1

Büklüm Büklüm Nedir?

Kelime Kökeni: Zarf

– Kıvrım kıvrım

– Halka halka

– Kat kat

– Çok bükülmüş

Cümle içinde kullanımı: “Büklüm büklüm saçlarında rüzgarlar esiyor mavi gözlerinde dalgalar kabarıyordu.”