bir kitap sayfasında kaç kelime olur

Kitap sayfalarındaki kelime sayısı, sayfanın boyutlarına, tipografik özelliklerine, yazı karakterine ve satır aralığına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle yaygın bir standart olan yaklaşık 250-300 kelime sayısı kullanılmaktadır. Bu, ortalama bir kitap sayfasındaki kelime sayısıdır.