alevilik nedir

Alevilik, İslam’ın Şii ve Sünni olmak üzere iki büyük mezhebinden farklı olarak, Türkiye’de ve İran’da yaşayan Türkler ve İranlılar arasında yaygın olan bir İslam öğretisidir. Alevilik, farklı bir inanç ve ritüel sistemine sahip olan bir dindir ve bazı açılardan İslam’ın geleneksel yorumlarından ayrılır. Aleviler, Hacı Bektaş Veli’nin öğretilerine dayanan bir dizi inanç ve uygulamaya sahiptirler. Bu inanç ve uygulamalar, cem adı verilen toplu ibadet törenleri, nefes adı verilen müzikal ritüeller, semah adı verilen dini danslar ve zikir adı verilen tekrar edilen dualar gibi unsurları içerir. Aleviler, İslam’ın temel prensiplerine bağlı olsalar da, bazı inanç ve uygulamalarda farklılıklar gösterirler.