Adli mahlası kimin? 1

Adli mahlası kimin?

Adlî mahlası Osmanlı imparatorluğunun 8. padişahı olan II. Beyazıt’a aittir.

“Adli Mahlas” terimi, gerçek kimliğini gizlemek veya anonim olarak yazmak isteyen kişilerin kullandığı takma isim veya mahlas anlamına gelir. Dolayısıyla “Adli Mahlas,” genel bir terimdir ve belirli bir kişiye ait değildir. Bu terim, yazılan metinlerde gerçek kimliği açığa çıkmadan yazmak isteyen yazarlar tarafından kullanılabilir.

Osmanlı padişahlarının kullandığı mahlaslar

Osmanlı padişahları, şiirleri veya eserleri için kullandıkları mahlaslarla tanınmışlardır. İşte bazı Osmanlı padişahlarının kullandığı mahlaslardan örnekler:

 1. Yavuz Sultan Selim: “Selim,” “Selim Han”
 2. Kanuni Sultan Süleyman: “Muhibbi,” “Süleyman Han”
 3. III. Murad: “Muradi”
 4. IV. Mehmed: “Mehmed Han”
 5. III. Ahmed: “Gülistan,” “Gülistan Han”
 6. I. Mahmud: “Ruh-i Revan,” “Mahmud Han”
 7. II. Mahmud: “İlhami,” “Mahmud Han”
 8. II. Mahmut: “Mihrişah Valide Sultan,” “Mihrişah Hanım”
 9. III. Mustafa: “Cezmi,” “Mustafa Han”
 10. III. Selim: “Sâbit,” “Selim Han”
 11. II. Mahmud: “Nizam,” “Mahmud Han”

Her padişahın mahlası, genellikle o dönemdeki kültürel, siyasi veya kişisel etkilerden kaynaklanır ve padişahın kendine özgü ifadesini yansıtır.