11 59 pm 1

11 59 pm

11:59 PM, gece yarısından bir dakika önceki zamandır. PM, “Post Meridiem” kelimesinin kısaltmasıdır ve Latince “öğleden sonra” anlamına gelir. Dolayısıyla, 11:59 PM, günün son dakikasıdır ve gece yarısından bir dakika önceye denk gelir. Gece yarısından sonra ise saatler 12:00 AM (Gece Yarısı) olarak başlar.

11 59 pm ne demek?

11:59 PM, İngilizce saat diliminde gece yarısından bir dakika öncesine denk gelen bir zamandır. PM, “Post Meridiem” kelimesinin kısaltmasıdır ve Latince “öğleden sonra” anlamına gelir. Dolayısıyla, 11:59 PM, günün son dakikasıdır ve gece yarısından bir dakika önceye gelir.

Saat dilimleri, günü 24 saatlik dilime bölen ve dünya üzerindeki farklı bölgelerde farklı olabilen zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılır. 12 saatlik saat dilimi sistemine göre, gün 12 saatlik “AM” (Ante Meridiem – öğleden önce) ve 12 saatlik “PM” (Post Meridiem – öğleden sonra) olmak üzere iki bölüme ayrılır. 12:00 PM, öğleni temsil ederken, 12:00 AM (Gece Yarısı), günün başlangıcını temsil eder. Yani 11:59 PM, gece yarısından bir dakika öncesine denk gelir ve yeni günün başlangıcına yaklaşılırken son dakikadır.