1 gross 1

1 gross

1 gross, 144 adet olarak ifade edilen bir ölçü birimidir. “Gross” terimi, perakende veya toptan satışlarda ürün miktarını ifade etmek için kullanılır. Genellikle küçük öğelerin (örneğin kalem, boncuk, düğme gibi) toplu olarak satıldığı durumlarda kullanılır. 1 gross, 144 adet ürünü ifade eder.

Örnek olarak, bir dükkanın 1 gross kalem satması durumunda, müşteri 144 kalem alacaktır. Benzer şekilde, 1 gross boncuk satın almak, 144 boncuğu içerir. Bu nedenle, gross ölçü birimi, küçük ürünlerin toplu alım veya satış işlemlerinde kullanılan pratik bir ölçü birimidir.

Gross ne demek?

“Gross” terimi, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen bir terimdir. İşte “gross” kelimesinin bazı farklı anlamları:

  1. Gross Kâr: İşletmelerin, satış gelirlerinden doğrudan maliyetlerin çıkarılmasıyla elde ettikleri brüt karı ifade eder. Yani, gelirlerden satılan ürünlerin maliyeti, kira, personel maaşları gibi doğrudan maliyetlerin çıkarılması sonucu elde edilen kâr miktarıdır.
  2. Gross Ağırlık: Ürün veya malzemelerin, ambalaj veya taşıma kutusu dahilindeki toplam ağırlığını ifade eder. Bu ağırlık, ürünün kendisi ve onu taşıyan ambalajın ağırlığıdır.
  3. Gross (Büyük) Sayı: Genellikle bir düzine (12 adet) üzerindeki miktarları ifade eder. Örneğin, “1 gross” ifadesi 144 adet (12 x 12) anlamına gelir.
  4. Gross Gelir: Kişisel finans veya vergi bağlamında, vergi öncesi gelirin tamamını ifade eder. Bu, gelirin vergi kesintileri, sigorta primleri veya diğer düzenlemeler olmadan önceki toplam miktarını ifade eder.

Bu terim, özellikle ticari, mali ve matematiksel bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu nedenle, kullanıldığı bağlama göre anlamı değişebilir.

Gross salary ne demek?

“Gross salary” terimi, bir çalışanın vergi, sigorta kesintileri ve diğer sosyal yardımlar öncesindeki toplam ücretini ifade eder. Brüt maaş olarak da bilinir. Gross salary, çalışanın işverene sunulan toplam ücretidir ve işveren tarafından sağlanan tüm ödemeleri içerir.

Gross salary, çalışanın işveren tarafından elde ettiği ücretin tam miktarını ifade ederken, çalışanın eline geçen net maaş, vergi, sigorta ve diğer kesintilerin düşüldüğü miktardır. Dolayısıyla, net maaş, gross salary’den vergi, sigorta gibi kesintilerin çıkarılmasıyla elde edilir.

Gross salary, iş başına maaş pazarlıklarında veya iş teklifleri sırasında genellikle önemli bir faktördür, çünkü çalışanlar için sunulan toplam ücreti belirler. Ancak, çalışanın gerçekte eline geçen miktarı görmek için net maaşın dikkate alınması da önemlidir.