Ziraat mühendisi ne kadar maaş alır 2020? 1

Ziraat mühendisi ne kadar maaş alır 2020?

2020 yılında Türkiye’de bir ziraat mühendisinin maaşı, çalıştığı sektöre, deneyimine, bulunduğu şehre ve çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterebilir. Özel sektörde çalışan ziraat mühendisleri için maaşlar genellikle deneyime ve işverene bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe, yani devlet kurumlarında çalışan ziraat mühendisleri için ise maaşlar, devletin belirlediği ölçütlere ve ek ödemelere göre belirlenir.

2020 yılında Türkiye’de bir ziraat mühendisinin başlangıç maaşı (kamu sektöründe) genellikle ortalama 3.500 TL – 5.000 TL arasında değişiyordu. Ancak bu miktar, ek tazminatlar, fazla mesai, kurum içi ödemeler ve diğer ekstra gelirlerle birlikte daha da artabilirdi.

Ancak belirttiğim bu rakamlar ortalama değerlerdir ve spesifik bir kurum, pozisyon veya deneyim düzeyi için geçerli olmayabilir. Detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için ilgili kurumların veya sektör temsilcilerinin web sitelerini ziyaret edebilir veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Devlet ziraat mühendisi ne iş yapar?

Devlette çalışan ziraat mühendisleri, genellikle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerde veya ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alırlar. Bu mühendislerin görevleri oldukça çeşitlidir. İşte ziraat mühendisinin devletteki bazı temel görevleri:

 1. Danışmanlık: Çiftçilere modern tarım teknikleri, bitki koruma, sulama, toprak işleme, gübreleme vb. konularda bilgi ve eğitim verirler.
 2. Araştırma ve Geliştirme: Tarımsal araştırma enstitülerinde çalışarak yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin araştırılması gibi görevlerde bulunabilirler.
 3. Proje Hazırlama ve Uygulama: Tarımsal destek projelerini hazırlar, uygular ve denetlerler.
 4. Kontrol ve Denetim: Gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin kalitesini, standartlarını kontrol eder ve denetlerler. Bunun yanı sıra, çeşitli tarımsal desteklemelerin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetlerler.
 5. Eğitim: Çiftçilere, tarım işçilerine veya diğer ilgililere tarımsal konularda eğitim ve seminerler düzenleyebilirler.
 6. Bitki Sağlığı: Bitkilerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çalışmalar yaparlar, ilaçlama ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparlar.
 7. Toprak Analizleri: Toprakların fiziksel ve kimyasal analizlerini yaparak, hangi bitkinin o toprakta daha verimli olacağı veya toprağın hangi maddelerden yoksun olduğu hakkında bilgi verirler.
 8. Destek ve Teşvikler: Tarımsal destek ve teşvik programları hakkında bilgi verir, bu programlara başvuranların evraklarını kontrol eder ve değerlendirirler.
 9. Veri Toplama ve Değerlendirme: Tarım ve hayvancılıkla ilgili verileri toplar, analiz eder ve raporlar.

Bu görevler genel bir bakış olup, ziraat mühendisinin çalıştığı birime, uzmanlık dalına ve görev tanımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ziraat Mühendisi bölümleri

Ziraat mühendisliği eğitimi genel bir başlangıçla başlasa da, ileri seviyede öğrencilere farklı uzmanlık dallarında eğitim seçenekleri sunulabilir. Türkiye’deki üniversitelerde ziraat mühendisliği bölümü içinde farklı anabilim dalları veya uzmanlık dalları bulunmaktadır. İşte ziraat mühendisliği bölümünün bazı anabilim dalları:

 1. Bitki Koruma: Bu dalda eğitim alan mühendisler, bitkileri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruma konusunda uzmanlaşırlar.
 2. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine eğitim verilir. Aynı zamanda bitkilerin beslenme ihtiyaçları ve toprak verimliliği konularında bilgi sahibi olunur.
 3. Tarla Bitkileri: Bu dal, tarla bitkilerinin ekimi, yetiştirilmesi, biyolojisi ve genetiği üzerine eğitim verir.
 4. Bahçe Bitkileri: Meyve, sebze ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi üzerine eğitim verilir.
 5. Tarım Ekonomisi: Tarım sektörüne ekonomik bir perspektiften bakılarak, tarım politikaları, pazarlama ve tarımsal işletmecilik üzerine eğitim alınır.
 6. Tarımsal Yapılar ve Sulama: Tarımsal yapıların (ahır, depo, seralar vb.) tasarımı, inşaatı ve sulama sistemleri üzerine eğitim verilir.
 7. Tarım Makineleri: Tarımsal üretimde kullanılan makinelerin tasarımı, kullanımı ve bakımı hakkında bilgi verilir.
 8. Zootekni (Hayvancılık Bilimi): Hayvan ırkları, hayvan beslenmesi, hayvan yetiştiriciliği ve hayvanların genetik özellikleri üzerine eğitim alınır.
 9. Biyosistem Mühendisliği: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, saklanması ve taşınması konularında eğitim verilir.
 10. Organik Tarım: Kimyasal gübre, ilaç ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılmadığı tarım yöntemleri üzerine eğitim alınır.

Bu anabilim dalları üniversiteden üniversiteye bazı değişiklikler gösterebilir ve bazı üniversitelerde ek uzmanlık dalları da olabilir. Öğrenciler, genellikle lisans eğitiminin son yıllarında veya yüksek lisans eğitiminde bu dallardan birine yoğunlaşarak uzmanlaşma şansı bulurlar.