Ziraat DASK sigortası neleri kapsar? 1

Ziraat DASK sigortası neleri kapsar?

Ziraat DASK (Doğal Afet Sigortası Kurumu), Türkiye’deki konutlarda meydana gelebilecek doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararlara karşı bir sigorta hizmetidir. Bu sigorta, deprem, tsunami, yangın, yer kayması, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan maddi zararları kapsar. Ziraat DASK, özellikle Türkiye’deki konut sahiplerinin evlerini doğal afetlere karşı korumak amacıyla devlet destekli olarak sunulur.

Ziraat DASK sigortası genellikle aşağıdaki hususları kapsar:

  1. Deprem: Konutun deprem nedeniyle hasar görmesi durumunda, tamirat ya da yeniden inşa maliyetlerini kapsar.
  2. Tsunami: Deniz kıyısında bulunan konutlarda meydana gelebilecek tsunamiden kaynaklanan zararları kapsar.
  3. Yangın: Deprem sonucu çıkan yangınlar veya doğal yangınlar nedeniyle oluşan hasarları kapsar.
  4. Fırtına: Fırtına, hortum gibi doğal afetler nedeniyle konutun hasar görmesi durumunda, onarımları veya yeniden inşayı kapsar.
  5. Yer Kayması: Konutun bulunduğu arazinin kayması sonucu oluşan zararları kapsar.

Ancak, Ziraat DASK poliçesi detaylarına göre kapsam farklılık gösterebilir. Bu nedenle, sigorta şirketi ile iletişime geçerek poliçe detaylarını incelemek önemlidir.