Zamir neye sorulur? 1

Zamir neye sorulur?

“Zamir” kelimesi, bir cümlenin veya ifadenin içinde öznenin veya nesnenin kim veya ne olduğunu belirtmek için kullanılan bir dil öğesidir. Zamirler, bir şeyi veya bir kişiyi isimle belirtmek yerine ona işaret ederler veya ona atıfta bulunurlar. İşte bazı yaygın zamirler ve neye atıfta bulundukları:

 1. Ben: Konuşmacıya veya yazara atıfta bulunur, yani kendisine.
 2. Sen: Dinleyiciye veya okuyucuya atıfta bulunur, yani ikinci tekil kişiye.
 3. O: Genellikle üçüncü tekil kişiye, yani bir şeye veya kişiye atıfta bulunur.
 4. Biz: Konuşmacı veya yazar ile en az bir kişi veya şeye atıfta bulunur.
 5. Siz: Dinleyici veya okuyucu ile en az bir kişi veya şeye atıfta bulunur.
 6. Onlar: Üçüncü tekil kişiye veya üçüncü çoğul kişilere atıfta bulunur.
 7. Bu: Yakındaki bir nesneye veya kişiye işaret eder.
 8. Şu: Daha uzaktaki bir nesneye veya kişiye işaret eder.
 9. Kim: Belirli bir kişiyi veya nesneyi sormak veya belirtmek için kullanılır.
 10. Ne: Belirli bir şeyi veya durumu sormak veya belirtmek için kullanılır.

Yani “zamir,” bir cümlenin içinde kimin veya neyin kastedildiğini belirtmek veya sormak için kullanılır. Örneğin, “O geldi” cümlesindeki “O,” bir kişi veya nesneye atıfta bulunur ve kimin geldiğini belirtir.

Zamir olup olmadığını nasıl anlarız?

Bir kelimenin veya ifadenin zamir olup olmadığını anlamak için aşağıdaki özelliklere dikkat edebilirsiniz:

 1. Atıf Fonksiyonu: Zamirler, bir şeyi veya kişiyi isimle belirtmek yerine ona işaret ederler veya ona atıfta bulunurlar. Eğer bir kelime veya ifade, bir nesneye veya kişiye işaret ediyorsa ve bu işaret etme fonksiyonunu taşıyorsa, muhtemelen bir zamirdir.
 2. İsimlerin Yerine Kullanılabilirlik: Zamirler, isimlerin yerine kullanılabilirler. Örneğin, “O geldi” cümlesinde “O,” belirli bir kişiyi veya nesneyi temsil eder ve bu kişinin veya nesnenin ismini almaz.
 3. İsimden Önce veya Sonra Gelme: Zamirler, çoğu zaman isimlerin yerine kullanıldıkları için, bir isimden önce veya sonra gelirler. Örneğin, “Ali geldi, o çok neşeliydi” cümlesinde “o” kelimesi “Ali” isminden sonra gelir ve Ali’yi temsil eder.
 4. Cümlenin Anlamını Bozmadan Çıkarılabilirlik: Zamirler, cümlenin anlamını bozmadan çıkarılabilirler. Örneğin, “Ben geldim” cümlesinde “Ben” kelimesi, cümlenin anlamını değiştirmez ve çıkarılabilir.
 5. Belirli ve Belirsizlik: Zamirler bazen belirli (örneğin, “bu” veya “şu”) veya belirsiz (örneğin, “birisi” veya “herkes”) olabilirler.

Örneklerle zamirleri tanımak daha kolaydır. İşte bazı örnekler:

 • Belirli Kişi Zamiri: Ben, sen, o, biz, siz, onlar
 • Belirli Nesne Zamiri: Bu, şu, bunlar, şunlar
 • Belirsiz Zamirler: Birisi, hiçbiri, herkes, bir şey
 • İlgisiz Zamirler: Kendi, her, birkaç, başka

Zamirler, genellikle cümle içindeki diğer kelimeler ve bağlamla birlikte anlam kazanır. Bu nedenle, bir kelimenin veya ifadenin bir zamir olup olmadığını anlamak için cümlenin bağlamını ve kullanımını göz önünde bulundurmalısınız.