Yörünge ne demek? 1

Yörünge ne demek?

“Yörünge,” genellikle bir cismin başka bir cisim etrafındaki düzenli hareketini ifade eden bir terimdir. Özellikle, bir gezegenin, uydunun veya başka bir cisminkütleçekimi kuvveti nedeniyle bir diğer cisim etrafında döndüğü yol veya yolculuğu ifade eder. Bu, genellikle elips şeklinde bir yolun izlenmesiyle karakterizedir.

Astronomi ve uzay bilimlerinde, bir gök cismi çoğunlukla bir yıldızın (örneğin, bir gezegenin güneşi etrafındaki yörüngesi) veya bir gezegenin bir uydusunun etrafındaki hareketi için kullanılır. Yörünge, çekim kuvveti ve cismin hareketine etki eden diğer faktörler tarafından belirlenir.

Kelime genellikle matematiksel bir anlam taşır ve yörüngenin tam bir tanımı, cismin konumu, hızı ve kütleçekimi etkileşimleri ile ilgili matematiksel denklemleri içerebilir.

Güneşin yörüngesi nedir?

Güneşin bir yörüngesi yoktur, çünkü yörünge terimi genellikle bir cismin diğer bir cisim etrafında döndüğü yolu ifade eder. Güneş, Güneş Sistemi’ndeki diğer gök cisimlerinin çoğunu etkileyen büyük bir kütleçekimi kaynağıdır, ancak kendi etrafında dönen bir yörünge üzerinde değildir.

Güneş, bir yıldızdır ve kendisi, Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenler, uydular, asteroidler ve diğer gök cisimleri üzerinde etkileyici bir kütleçekimi kuvvetine sahiptir. Güneş, bu cisimleri çekerek etrafında dönmelerine neden olur. Örneğin, Dünya Güneş’in etrafında bir elips şeklindeki yörünge üzerinde döner.

Güneş, Samanyolu galaksisinin bir parçasıdır ve bu galaksi içindeki diğer yıldızlarla birlikte kendi yörüngesini çizmez. Samanyolu galaksisi içinde milyarlarca yıldız bulunur ve hepsi galaksi merkezi etrafında döner, ancak bu genellikle birbirleri etrafında dönmeyen, karmaşık bir yıldızlar arası ortamdır.

Alçak Dünya yörüngesi nedir?

Alçak Dünya yörüngesi (Low Earth Orbit – LEO), genellikle bir uydunun Dünya’nın yüzeyine göre düşük bir irtifada döndüğü bir yörünge türünü ifade eder. LEO’nun genellikle ortalama irtifası 2,000 kilometre ile 2,000 kilometre altında olup, bu, uydunun yüksekliği ile Dünya’nın yüzeyi arasındaki en yakın mesafeyi ifade eder.

Alçak Dünya yörüngesindeki uydular, kısa dönemli görevler için kullanılır. Bu tür yörüngede dönen uydular, Dünya’nın yüzeyini daha sıkı bir şekilde gözlemleyebilir, ancak yörüngeleri nedeniyle biraz daha kısa ömürlüdürler. Bu yörüngede bulunan uydular, meteorolojik gözlemler, yer izleme, bilimsel araştırmalar, iletişim ve askeri uygulamalar gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

LEO’da dönen birçok uydu, Dünya’nın yüzeyini tamamlamak için kısa bir süre içinde bir tur atar. Bu, yüksek hızlarda döndükleri ve Dünya etrafında daha alçak bir yörüngede bulundukları anlamına gelir. Bu tür yörüngeler, uzay istasyonları gibi büyük uzay araçları için de kullanılabilir.