Yorgun zıt anlamı nedir? 1

Yorgun zıt anlamı nedir?

“Yorgun” kelimesinin zıt anlamlısı “dinç” veya “enerjik” olabilir. Yani, bir kişi yorgunsa, dinlenmemiş veya enerjisi tükenmiş demektir. Bu nedenle, dinç veya enerjik kelimesi yorgunun zıt anlamı olarak kullanılabilir.

Yorgun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

“Yorgun” kelimesinin eş anlamlıları şunlar olabilir:

  1. Bitkin
  2. Harap
  3. Tükenmiş
  4. Enerjisi tükenmiş
  5. Düşkün
  6. Bezgin
  7. Halsiz
  8. Yıpranmış
  9. Tükenik
  10. Kırgın

Bu kelimeler, “yorgun” kelimesinin benzer anlamlarını ifade etmek için kullanılabilir. Ancak her kelimenin kullanıldığı bağlama ve cümlenin içeriğine göre farklı nüanslar taşıyabilirler.

Yorgun kelimesinin sözlük anlamı nedir?

“Yorgun” kelimesinin sözlük anlamı, kişinin fiziksel veya zihinsel olarak yetersiz, dinlenmemiş veya enerjisinin tükenmiş olduğu durumu ifade eder. Yorgunluk, aşırı fiziksel aktivite, uzun süreli çalışma, uykusuzluk veya stres gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bir kişi yorgun olduğunda genellikle enerjisi düşer, dinlenmeye veya uyumaya ihtiyaç duyar. “Yorgun” kelimesi, bu durumu tanımlamak için kullanılır ve yaygın bir günlük yaşam terimidir.

Yorgun kelimesinin kökü nedir?

“Yorgun” kelimesinin kökü “yor” kelimesidir. “Yor” kelimesi, kişinin enerjisinin tükendiği veya yetersiz kaldığı anlamına gelir. “Yorgun” kelimesi, bu kök kelime üzerine “gün” eki eklenerek türetilmiştir. Bu ek, kelimenin sıfat halini almasını sağlar ve “yor” kelimesinin nitelik olarak kullanılmasına olanak tanır. Dolayısıyla “yorgun,” bir kişinin fiziksel veya zihinsel olarak tükenmiş veya enerjisi bitmiş olduğunu ifade eden bir sıfattır.

Yorgun Türkçe mi?

Evet, “yorgun” kelimesi Türkçe bir kelimedir. Türkçe’nin kökeni Türk dil ailesine aittir ve “yorgun” kelimesi de bu dil ailesine ait bir kelime olarak Türkçe’de kullanılmaktadır. “Yorgun” kelimesi, Türkçe’nin doğal bir parçasıdır ve Türkçe sözlüklerde bulunur.