Yeni kıdem tazminatı Yasası nedir?

Yeni kıdem tazminatı Yasası, Türkiye’deki işçi hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili önemli bir yasa değişikliğini ifade ediyor. Bu yasa, 6095 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklikle hayata geçirilmiştir. Yeni düzenleme ile işçiye kıdem tazminatı ödenirken, çalışanın işverene maliyeti azaltılmış ve esneklik sağlanmıştır.

Öncelikle, yeni yasaya göre kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı her tam yıl için brüt ücretinin yirmi günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Ancak bu hesaplamada aylık brüt ücretin asgari ücretin iki katını geçemeyeceği belirtilmiştir. Böylece yüksek maaş alan işçilerin kıdem tazminatı alacakları miktar sınırlandırılmıştır.

Diğer bir önemli değişiklik ise kıdem tazminatının işveren tarafından doğrudan ödenmesi yerine, bu tazminatın birikimlerinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kurulan “Kıdem Tazminatı Fonu”nda toplanmasıdır. Bu fon, işverenlerin kıdem tazminatı ödemelerini kolaylaştırmak ve işçilere daha hızlı bir şekilde tazminatlarını alabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Yeni kıdem tazminatı yasası, işçilerin haklarını korurken işverenlerin maliyetlerini azaltarak iş dünyasına esneklik getirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu yasaya ilişkin detaylar ve uygulama yönergeleri zaman içinde değişebileceğinden, güncel bilgilere daima en güvenilir kaynaklardan ulaşmak önemlidir.

Bir cevap yazın