Wattmetre neyi ölçer? 1

Wattmetre neyi ölçer?

Wattmetre, elektriksel güç ölçümü yapmak için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, genellikle elektrik devrelerindeki gerilim (volt) ve akım (amper) değerlerini çarpıp anlık güç tüketimini watt cinsinden ölçer. Elektrik motorları, ısıtıcılar, aydınlatma gibi elektrikli cihazların ne kadar güç kullandığını belirlemek için kullanılır. Wattmetreler aynı zamanda enerji verimliliği analizi, sistem performansı izleme ve elektrik maliyeti hesaplama gibi çeşitli uygulamalarda da önemli bir role sahiptir.

Wattmetre devreye nasıl bağlanır?

Wattmetreler, ölçüm yapılacak devreye iki temel noktadan bağlanır: gerilim (voltaj) ve akım (amper) devreleri. Bağlantı genellikle aşağıdaki adımları takip eder:

 1. Gerilim Bağlantısı:
  • Wattmetrenin gerilim bobini, ölçüm yapılacak yükün terminallerine paralel olarak bağlanır.
  • Bu, genellikle devrenin faz ve nötr (veya diğer faz) uçları arasına bağlanarak gerçekleştirilir.
 2. Akım Bağlantısı:
  • Akım bobini ise ölçüm yapılacak yükün seri olarak bağlandığı devre üzerine yerleştirilir.
  • Akım bobini, ölçülen cihazın veya yükün bir tarafına bağlanır, böylece yükten geçen tüm akım wattmetre üzerinden geçer.
 3. Güvenli Bağlantı:
  • Cihazı bağlamadan önce, devrenin güç kaynağından izole edildiğinden emin olun.
  • Gerilim ve akım devreleri arasında doğru izolasyonun olduğundan ve cihazın doğru derecelendirildiğinden (maksimum akım ve gerilim değerleri) emin olun.
 4. Doğru Polarite:
  • Wattmetre bağlantıları yapılırken polaritenin doğru olduğundan emin olun. Yanlış polarite cihaza zarar verebilir ve yanlış ölçümlere yol açabilir.
 5. Kalibrasyon ve Sıfırlama:
  • Cihazın doğru okuma yapmasını sağlamak için, ölçüm yapmadan önce kalibre edilmiş ve sıfırlandığından emin olun.
 6. Test ve Kontrol:
  • Bağlantı yapıldıktan sonra, düşük bir yük ile test ederek wattmetrenin doğru çalıştığını kontrol edin.

Bu adımlar, genel bir rehberdir ve farklı wattmetre modelleri farklı bağlantı metotları gerektirebilir. Her zaman cihazın kullanım kılavuzunu takip etmek ve elektrikle çalışırken uygun güvenlik prosedürlerini uygulamak önemlidir. Elektrikle çalışırken her zaman bir elektrik uzmanı veya yetkili bir teknisyenin yardımını almak en güvenlidir.

wattmetre nedir?

Wattmetre, bir elektrik devresinde güç tüketimini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, devredeki gerilim ve akımın çarpımı olan elektriksel gücü watt cinsinden ölçer. Gerilim ve akım değerleri zamanla değişebileceğinden, wattmetre bu iki değeri sürekli olarak çarpar ve genellikle anlık güç tüketimini veya belirli bir zaman aralığındaki toplam enerji tüketimini gösterir.

Güç, bir devrenin ne kadar enerjiyi birim zamanda kullandığını gösterir. Wattmetreler, elektrik motorları, ısıtıcılar, aydınlatma gibi tüketici cihazların enerji kullanımını ölçmek, enerji verimliliğini değerlendirmek, maliyet hesaplamaları yapmak ve elektrik devrelerinin performansını izlemek için kullanılır.

Wattmetrelerin iki temel bileşeni vardır:

 • Gerilim bobini (Potansiyel bobini): Bu bobin, ölçülen devrenin gerilimine bağlı olarak, wattmetrenin gerilim devresine paralel olarak bağlanır ve gerilim düşümünü ölçer.
 • Akım bobini (Seri bobini): Bu bobin, ölçülen devrenin akımına bağlı olarak, wattmetrenin akım devresine seri olarak bağlanır ve akımı ölçer.

Bu iki bobin, devrenin gerilimi ile akımı arasındaki faz farkını da dikkate alarak gerçek güç tüketimini (aktif güç) hesaplar. Wattmetreler analog veya dijital olabilir ve daha karmaşık ölçümler için ek özelliklere sahip modelleri mevcuttur.