Vizyon ne anlama gelir? 1

Vizyon ne anlama gelir?

“Vizyon,” genellikle bir bireyin, bir organizasyonun veya bir projenin gelecekte ulaşmak istediği hedefleri, amaçları ve idealleri ifade eden bir terimdir. Bu terim, genellikle stratejik planlama, iş yönetimi, kültürel değerler ve hedef belirleme gibi alanlarda kullanılır.

Bir organizasyonun vizyonu, o organizasyonun uzun vadeli hedeflerini ve nihai amacını belirler. Vizyon, organizasyonun tüm üyelerine ve paydaşlarına yönetimsel ve ilham veren bir rehberlik sağlar. Vizyon, organizasyonun nereye gitmeyi hedeflediğini net bir şekilde ifade ederken, misyon ise organizasyonun ne yaptığını ve nasıl yapmayı planladığını açıklar.

Bir bireyin vizyonu ise kişisel hedeflerini ve amaçlarını ifade eder. Bu, bireyin kariyer, aile, eğitim veya diğer yaşam alanlarında ulaşmak istediği hedefleri ve gelecek planlarını içerebilir.

Sonuç olarak, “vizyon” terimi, gelecekteki hedefleri ve idealleri ifade eden kapsamlı bir anlam taşır.

Misyon Ne anlama gelir ?

“Misyon,” bir bireyin, bir organizasyonun veya bir projenin temel amacını, faaliyetlerini ve varoluş nedenini açıklayan bir terimdir. Misyon, bir varlık veya girişimin ne için var olduğunu ve hangi hizmet veya değeri sağlamayı amaçladığını tanımlar.

Bir organizasyonun misyonu, o organizasyonun ne tür faaliyetlerde bulunacağını, hangi ürün veya hizmetleri sunacağını ve hangi değerleri temsil edeceğini belirtir. Misyon, organizasyonun kimliğini, amaçlarını ve topluma veya müşterilere nasıl katkıda bulunacağını anlamak için kullanılır. Misyon belgesi, bir organizasyonun iş yapış şeklini ve değerlerini tanımlar.

Bir bireyin misyonu, kişisel değerleri, ilgi alanlarını ve amaçlarını yansıtan temel hedefleri içerir. Bu, bireyin yaşam amacını, kariyer hedeflerini, toplumsal katkılarını ve diğer önemli hedeflerini ifade eder.

Kısacası, “misyon,” bir varlığın veya girişimin temel amacını ve hangi tür faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçladığını açıklayan bir terimdir.

Vizyon ile misyonun farkı nedir ?

“Vizyon” ve “misyon” terimleri genellikle birbirine yakın anlamlarda kullanılsa da, iş dünyası ve organizasyon yönetimi gibi alanlarda farklı anlamlar taşırlar. İşte bu iki terimin farkları:

 1. Vizyon:
  • Vizyon, bir organizasyonun veya bireyin uzun vadeli hedeflerini, ideallerini ve gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlar.
  • Vizyon, genellikle ilham veren, büyük resmi ifade eden ve uzun dönemli hedefleri kapsar.
  • Vizyon belirlerken, “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusu sorulur ve genellikle duygusal bir etki yaratır.
  • Vizyon, organizasyonun veya bireyin yol haritasını çizerken, ilham kaynağı olur ve bir rehberlik sağlar.
 2. Misyon:
  • Misyon, bir organizasyonun veya bireyin temel amacını, ne tür faaliyetlerde bulunmayı planladığını ve hangi değerleri temsil ettiğini açıklar.
  • Misyon, genellikle daha somut ve işlevsel bilgiler içerir. “Ne yapıyoruz?” sorusuna cevap arar.
  • Misyon, organizasyonun veya bireyin günlük faaliyetlerini yönlendiren temel ilkedir. Bu ilke, organizasyonun kimliğini ve amacını yansıtır.

Kısacası, vizyon uzun vadeli hedefleri ve idealleri ifade ederken, misyon temel amacı ve faaliyetleri belirtir. Bu iki terim, birlikte çalışarak bir organizasyonun veya bireyin yönlendirici ilkelerini oluşturur.