Vestfalya Antlaşmasi kimler arasında imzalandı? 1

Vestfalya Antlaşmasi kimler arasında imzalandı?

Vestfalya Antlaşmaları, 17. yüzyılın ortalarında Avrupa’da yaşanan Otuz Yıl Savaşı’nı sona erdiren bir dizi antlaşmadır. Bu antlaşmalar, 1648 yılında Almanya’nın Vestfalya şehirlerinde imzalandı. Vestfalya Antlaşmaları, Otuz Yıl Savaşı’nı sona erdiren ve Avrupa’da büyük siyasi değişikliklere yol açan bir dizi antlaşma içerir. Bu antlaşmaların imzacıları şunlardır:

 1. Vestfalya’da bulunan Westphalia Barışı, İsveç Krallığı ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında imzalandı. Bu antlaşma, Otuz Yıl Savaşı’nı sona erdirdi.
 2. Vestfalya’da bulunan Osnabrück Barışı, Fransa Krallığı ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında imzalandı. Bu antlaşma da Otuz Yıl Savaşı’nı sona erdirdi.

Vestfalya Antlaşmaları, Otuz Yıl Savaşı’nın sona erdirilmesinin yanı sıra, Avrupa’da egemenlik ve sınırlar konusunda önemli değişikliklere yol açtı ve modern uluslararası ilişkilerin temelini attı.

Vestfalya Antlaşması ile hangi devletlerin özgürlüğü tanınmıştır?

Vestfalya Antlaşmaları, Otuz Yıl Savaşı’nın sona erdirilmesi ve Avrupa’da yeni siyasi düzenlemelerin yapılması açısından önemlidir. Bu antlaşmalarla bazı devletlerin özgürlüğü ve bağımsızlığı tanınmış veya güvence altına alınmıştır. İşte bu antlaşmalarla öne çıkan bazı özgürlükler ve bağımsızlıklar:

 1. İsviçre Konfederasyonu: Vestfalya Antlaşmaları ile İsviçre’nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı tanındı. Bu, İsviçre’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesine olanak tanıdı.
 2. Hollanda Cumhuriyeti: Vestfalya Antlaşmaları ile Hollanda’nın bağımsızlığı resmi olarak tanındı ve Hollanda, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
 3. Almanya: Vestfalya Antlaşmaları, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içindeki çeşitli prensliklerin ve bölgelerin bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına aldı. Bu, Almanya’nın siyasi yapısında önemli değişikliklere yol açtı ve bu bölgelerin kendi iç işlerini yönetme yetkisini artırdı.
 4. Fransa: Vestfalya Antlaşmaları, Fransa’nın sınırlarının genişlemesini sağladı ve Fransa’nın siyasi nüfuzunu artırdı.
 5. İsveç: İsveç, Vestfalya Antlaşmaları ile büyük toprak kazançları elde etti ve siyasi olarak daha fazla tanındı.

Bu antlaşmalar, Avrupa’da birçok devletin egemenliğini ve bağımsızlığını tanıdı veya güvence altına aldı ve modern uluslararası ilişkilerin temelini attı.

Vestfalya Antlaşması sonuçları nedir?

Vestfalya Antlaşmaları, 1648 yılında imzalandı ve Otuz Yıl Savaşı’nı sona erdirdi. Bu antlaşmaların sonuçları Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturdu ve bir dizi etki yarattı. İşte Vestfalya Antlaşması’nın başlıca sonuçları:

 1. Otuz Yıl Savaşı’nın sona ermesi: Vestfalya Antlaşmaları, Otuz Yıl Savaşı’nın sona erdirilmesine yol açtı. Bu uzun ve yıkıcı savaş, Avrupa’yı etkilemiş ve birçok yerel çatışmaya neden olmuştu. Antlaşmalar, savaşı sona erdirerek barışı sağladı.
 2. Modern uluslararası ilişkilerin temeli: Vestfalya Antlaşmaları, uluslararası ilişkilerin modern temellerini attı. Bu antlaşmalar, devletlerin egemenliğini tanıdı ve ulusal bağımsızlığı güçlendirdi. Ayrıca, savaşların sona erdirilmesi ve diplomatik çözümün önemini vurguladı.
 3. İsviçre ve Hollanda’nın bağımsızlığı: Antlaşmalar, İsviçre ve Hollanda’nın bağımsızlığını tanıdı. İsviçre Konfederasyonu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvence altına alındı, ve Hollanda Cumhuriyeti, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
 4. Almanya’nın siyasi çeşitliliği: Vestfalya Antlaşmaları, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu içindeki prensliklerin ve bölgelerin bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına aldı. Bu, Almanya’nın siyasi yapısında çeşitliliğe yol açtı ve bu bölgelerin kendi iç işlerini daha fazla yönetme yetkisine sahip olmasını sağladı.
 5. Sınırların değişimi: Antlaşmalar, birçok Avrupa devletinin sınırlarının değişmesine yol açtı. Fransa’nın sınırları genişledi ve bazı toprak kazançları elde etti.
 6. Katolik ve Protestan devletlerin tanınması: Antlaşmalar, Katolik ve Protestan devletlerin varlığını ve haklarını tanıdı. Bu, dini çatışmanın sona erdiği ve farklı inançlara sahip devletlerin bir arada barış içinde yaşayabileceği bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Vestfalya Antlaşmaları, Avrupa tarihinde uluslararası ilişkilerin ve siyasi düzenlemelerin temelini oluşturan önemli bir belge olarak kabul edilir. Bu antlaşmalar, devlet egemenliği ve bağımsızlık prensiplerini pekiştirdi ve Avrupa’da daha uzun süreli barışın temelini attı.