Versay antlaşmasını kim imzaladı? 1

Versay antlaşmasını kim imzaladı?

Versay Antlaşması, I. Dünya Savaşı’nın ardından 28 Haziran 1919’da Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, savaşı sonlandırmış ve özellikle Almanya’ya birçok sınırlama ve tazminat yükümlülüğü getirmiştir.

Versay Antlaşması’nı imzalayan ana taraflar şunlardır:

  1. Almanya: Almanya adına temsilciler antlaşmayı imzalasa da, birçok Alman bu antlaşmayı “bıçaklanma” olarak görmüştür çünkü antlaşma koşulları oldukça ağır ve haksız olarak algılanmıştır.
  2. Müttefik Devletler: Antlaşmayı imzalayan ana Müttefik Devletler “Dört Büyükler” olarak adlandırılır. Bunlar;
    • Fransa (temsilci Georges Clemenceau),
    • Birleşik Krallık (temsilci David Lloyd George),
    • Amerika Birleşik Devletleri (temsilci Woodrow Wilson)
    • ve İtalya (temsilci Vittorio Emanuele Orlando)’dur.

Antlaşmanın şartları arasında Almanya’nın askeri kuvvetlerinin sınırlandırılması, Almanya’nın bazı topraklarını kaybetmesi ve büyük miktarda savaş tazminatı ödemesi yer almaktadır. Bu şartlar, Almanya’da ekonomik ve politik istikrarsızlıklara yol açmış ve II. Dünya Savaşı’nın zeminini hazırlamıştır.