Vade faizi nasıl hesaplanır?

Vade faizi, bir yatırımın belirli bir süre boyunca getirisi anlamına gelir. Vade faizi genellikle yatırımın başlangıç ​​değerine ve yatırımın vade süresine bağlı olarak hesaplanır. Vade faizi hesaplama formülü şu şekildedir:

���� �����=��� ����×���� ����ı×�����

Burada:

  • Ana Para, yatırımın başlangıç değeridir.
  • Faiz Oranı, yatırımın getiri oranıdır. Genellikle yıllık olarak ifade edilir.
  • Zaman, yatırımın vade süresidir. Yine genellikle yıl cinsinden ifade edilir.

Örnek olarak, 10.000 TL’lik bir yatırımın 1 yıllık vade faizi, %5 faiz oranıyla hesaplanmak istendiğinde:

���� �����=10.000×0.05×1=500 ��

Bu durumda vade sonunda yatırımın toplam değeri, başlangıçta 10.000 TL olan ana paraya, 500 TL vade faizi eklenerek 10.500 TL olacaktır.