Ünlü türemesi ne örnekler? 1

Ünlü türemesi ne örnekler?

Ünlü türemesi, kelimenin kökünde bulunan ünlülerin ek getirilerek yeni kelimeler veya kelime formları oluşturulmasıdır. Türkçe’de sıkça kullanılan ünlü türetilmiş örnekler şunlar olabilir:

 1. Sevgili -> Sevgilim (Sevgili kelimesine “-im” eklenerek sevgiliye hitap ederken kullanılır.)
 2. Güzel -> Güzellik (Güzel kelimesine “-lik” eklenerek güzellik anlamına gelir.)
 3. Evli -> Evlilik (Evli kelimesine “-lik” eklenerek evlilik durumunu ifade eder.)
 4. Akıllı -> Akıllılık (Akıllı kelimesine “-lık” eklenerek akıllılığı ifade eder.)
 5. Temiz -> Temizlik (Temiz kelimesine “-lik” eklenerek temizlik anlamını taşır.)
 6. Hızlı -> Hızlıca (Hızlı kelimesine “-ca” eklenerek hızlı bir şekilde anlamına gelir.)
 7. Güzel -> Güzelce (Güzel kelimesine “-ce” eklenerek güzel bir şekilde anlamını taşır.)
 8. Genç -> Gençlik (Genç kelimesine “-lik” eklenerek gençlik dönemini ifade eder.)

Bu örnekler, ünlü türemesinin Türkçe’deki yaygın kullanımına örneklerdir. Bu tür eklemelerle kelime kökleri farklı anlamlar kazanabilir veya yeni kelimeler oluşturulabilir.

Ünlü türemesi anlamı nedir?

Ünlü türemesi, kelimenin kökünde yer alan ünlülerin ek getirilerek yeni kelimeler veya kelime formları oluşturulmasıdır. Bu eklemeler genellikle kelimenin kök anlamını değiştirmez, fakat kelimenin kullanımını veya anlamını daha spesifik veya farklı bir şekilde ifade etmeye yardımcı olabilir.

Ünlü türemesi, dilin zenginliğini artıran bir dil yapısıdır ve yeni kelimelerin veya kelime formlarının oluşturulmasına olanak sağlar. Bu tür eklemeler sıklıkla adlar, sıfatlar, zarflar veya isim tamlamalarında kullanılır. Türkçe’de bu tür eklemeler “-lik,” “-likle,” “-ce,” “-ca,” “-im,” “-ım,” “-um,” “-üm,” gibi eklerle gerçekleştirilebilir.

Örnek olarak, “güzel” kelimesinin kökü “güz”dür ve “-el” soneki eklenerek “güzel” kelimesi oluşturulmuştur. Bu, ünlü türemesi örneklerinden biridir ve kelimenin kökündeki ünlülerin değiştirilmeden yeni bir kelime oluşturulmasına örnek olarak gösterilebilir.

Ünsüz türemesi nedir ve örnekler?

Ünsüz türemesi, kelimenin kökünde bulunan ünsüzlerin ek getirilerek yeni kelimeler veya kelime formları oluşturulmasıdır. Bu tür eklemeler, kelimenin anlamını değiştirebilir veya yeni kelimelerin oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Ünsüz türemesi, dilin zenginliğini artırır ve kelime dağarcığının genişlemesine yardımcı olur.

Örneklerle ünsüz türemesini anlamaya çalışalım:

 1. Kitapçı: “Kitap” kelimesine “çı” eklenerek kitapların satıldığı yeri ifade eden “kitapçı” kelimesi oluşturulmuştur.
 2. Yazılım: “Yazı” kelimesine “l” ve “m” ünsüzleri eklenerek yazıların düzenlenmesi veya bilgisayar programları gibi soyut metinleri ifade eden “yazılım” kelimesi oluşturulmuştur.
 3. Oyuncu: “Oyun” kelimesine “c” ve “u” ünsüzleri eklenerek oyunlarla ilgilenen veya bir performans sergileyen kişiyi ifade eden “oyuncu” kelimesi oluşturulmuştur.
 4. Konuşmak: “Konu” kelimesine “ş,” “m,” ve “a” ünsüzleri eklenerek iletişim kurma eylemini ifade eden “konuşmak” kelimesi oluşturulmuştur.
 5. Sıcaklık: “Sıcak” kelimesine “l,” “t,” ve “k” ünsüzleri eklenerek sıcaklığın miktarını ifade eden “sıcaklık” kelimesi oluşturulmuştur.

Bu örnekler, ünsüz türemesinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Bu tür eklemeler, kelimenin kök anlamını değiştirebilir veya daha spesifik bir anlam kazandırabilir.

Ünsüz türemesi nedir ve örnekler?

Ünsüz türemesi, kelimenin kökünde bulunan ünsüzlerin ek getirilerek yeni kelimeler veya kelime formları oluşturulmasıdır. Bu eklemeler kelimenin kök anlamını değiştirebilir veya daha spesifik bir anlam kazandırabilir. Ünsüz türemesi, dilin zenginliğini artırır ve kelime dağarcığının genişlemesine katkıda bulunur.

Örneklerle ünsüz türemesini daha iyi anlayalım:

 1. Ev + ci: “Ev” kelimesine “ci” ünsüz eklenerek “evci” kelimesi oluşturulur, bu kelime ev işleriyle ilgilenen kişiyi ifade eder.
 2. Saat + çi: “Saat” kelimesine “çi” ünsüz eklenerek “saatçi” kelimesi oluşturulur, bu kelime saat tamiri yapan kişiyi ifade eder.
 3. Su + ç: “Su” kelimesine “ç” ünsüzü eklenerek “suç” kelimesi oluşturulur, bu kelime bir suçun işlendiği durumu ifade eder.
 4. Kuş + çuluk: “Kuş” kelimesine “çuluk” ünsüzü eklenerek “kuşçuluk” kelimesi oluşturulur, bu kelime kuşları beslemek veya kuşların yaşadığı yere atıfta bulunur.
 5. Ağaç + sız: “Ağaç” kelimesine “sız” ünsüzü eklenerek “ağaçsız” kelimesi oluşturulur, bu kelime ağaçsız, ormansız bir alanı ifade eder.

Ünsüz türemesi, dilin esnekliğini ve ifade yeteneğini artıran bir dil yapısıdır ve yeni kelimelerin veya kelime formlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu örnekler, ünsüz türemesi kullanarak nasıl yeni kelimelerin türetilebileceğini göstermektedir.