Türkiye'de sosyal hizmetleri hangi kurumlar yapar? 1

Türkiye’de sosyal hizmetleri hangi kurumlar yapar?

Türkiye’de sosyal hizmetler, birkaç farklı kurum ve kuruluş tarafından yürütülmektedir. Bu kurumlar arasında:

 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ailevecalisma.gov.tr): Türkiye’de sosyal hizmet alanındaki ana kamu kuruluşu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır. Bu bakanlık, sosyal hizmet politikalarını belirler, uygular ve koordine eder.
 2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (sydv.gov.tr): İl ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, maddi destek sağlama, yardım projeleri yürütme ve sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırma gibi görevleri üstlenir.
 3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bu birim, çocukların korunması, bakımı ve rehabilite edilmesi ile ilgili konulara odaklanır.
 4. Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Yaşlı bireylerin bakımı, desteklenmesi ve yaşlılıkla ilgili hizmetleri düzenleme amacıyla faaliyet gösteren bir birimdir.
 5. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Engelli bireylerin hakları, bakımı ve rehabilitasyonuyla ilgili konularda çalışan bir birimdir.

Bu kurumlar, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal hizmetler sunar ve geniş bir yelpazede hizmetleri kapsarlar. Ayrıca, yerel yönetimlerde de sosyal hizmet birimleri bulunabilir ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da sosyal hizmet alanında faaliyet gösterebilir.

Sosyal Hizmet Merkezi ne iş yapar?

Sosyal Hizmet Merkezleri, sosyal hizmet profesyonelleri tarafından yönetilen ve genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya ilgili yerel yönetim birimleri tarafından desteklenen kuruluşlardır. Bu merkezler, toplumun farklı kesimlerine çeşitli sosyal hizmet hizmetleri sunarlar. İşlevleri şunlardır:

 1. Danışmanlık Hizmetleri: Bireyler, aileler ve gruplarla bireysel ve toplu danışmanlık hizmetleri sağlarlar. Bu, kişisel, ailevi veya sosyal sorunlarla başa çıkmak için duygusal ve pratik destek sağlamayı içerir.
 2. Rehabilitasyon ve Destek Hizmetleri: Engelli bireyler, eski mahkumlar, madde bağımlıları gibi özel ihtiyaçları olan bireyler için rehabilitasyon ve destek hizmetleri sunarlar. Bu, bireylerin topluma uyum sağlamalarına ve bağımsız bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı içerir.
 3. Çocuk ve Aile Hizmetleri: Çocukların korunması, aile içi sorunların çözümü, evlat edinme süreçleri, çocuk istismarı vakaları gibi konularda destek ve rehberlik sağlarlar.
 4. Maddi Yardım ve Sosyal Yardımlar: Ekonomik olarak zor durumda olan bireylere maddi yardım ve sosyal yardımların dağıtımını gerçekleştirirler. Bu, geçici olarak maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik olabilir.
 5. Toplum Geliştirme Projeleri: Toplumun genel refahını artırmak için çeşitli toplum geliştirme projeleri yürütürler. Bu, eğitim programları, seminerler, sosyal bilinçlendirme kampanyaları gibi faaliyetleri içerebilir.
 6. Sosyal Araştırma ve Değerlendirme: Toplumdaki sosyal sorunları anlamak, bu sorunlara etkili çözümler bulmak ve sosyal politikalara yönelik önerilerde bulunmak amacıyla sosyal araştırmalar yaparlar.

Sosyal Hizmet Merkezleri, genellikle toplumun sosyal ihtiyaçlarını anlamak, destek sağlamak ve güçlendirmek amacıyla çok disiplinli bir yaklaşım benimserler. Bu merkezler, yerel toplumlarında sosyal adaleti ve refahı artırmak için çalışırlar.

Sosyal Hizmet merkezinde kimler çalışır?

Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalışan personel genellikle çeşitli profesyonelleri içerir ve bu kişiler, toplumun farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir araya getirilir. Aşağıda, sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan bazı anahtar personel profilleri bulunmaktadır:

 1. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, bireyler, aileler veya gruplarla çalışarak sosyal sorunlara çözümler bulmaya odaklanan profesyonellerdir. Danışmanlık, rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal yardım gibi konularda uzmanlaşmışlardır.
 2. Psikologlar ve Psikiyatristler: Ruh sağlığı konularında uzman olan psikologlar ve psikiyatristler, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığına odaklanarak terapi ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler.
 3. Sosyal Çalışmacılar: Sosyal çalışmacılar, sosyal sorunlarla başa çıkmak için destek ve kaynakları yöneten profesyonellerdir. Maddi yardımların düzenlenmesi, sosyal hizmet programlarının yürütülmesi gibi görevlere katılırlar.
 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuklarla çalışan merkezlerde, çocuk gelişimi uzmanları, çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına odaklanarak ailelere rehberlik sağlarlar.
 5. Eğitimciler ve Danışmanlar: Sosyal hizmet merkezleri, toplumsal konularda farkındalık yaratmak ve eğitim sunmak için eğitimciler ve danışmanlar istihdam edebilir. Bu kişiler, seminerler, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenleyerek toplumu bilgilendirmeye yardımcı olabilirler.
 6. Mali Destek Personeli: Sosyal yardım ve maddi destek programlarını yöneten mali destek personeli, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımları organize eder ve dağıtır.

Bu profesyoneller bir araya gelerek, sosyal hizmet merkezlerinde geniş bir yelpazede hizmetler sunarlar. Bu hizmetler, toplumun genel refahını artırmayı, bireylerin yaşamlarını iyileştirmeyi ve sosyal sorunlarla mücadele etmeyi amaçlar.