Türkiye'de sivil toplum örgütleri nelerdir? 1

Türkiye’de sivil toplum örgütleri nelerdir?

Türkiye’de birçok farklı amaç ve konuya odaklanan sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bu örgütler, çeşitli sosyal, kültürel, çevresel, insan hakları, sağlık, eğitim ve diğer konularda faaliyet gösterirler. İşte Türkiye’de bazı önemli sivil toplum örgütleri örnekleri:

 1. Türk Kızılayı (Turkish Red Crescent): Türk Kızılayı, yardım ve sosyal hizmetlerde bulunan büyük bir insani yardım kuruluşudur.
 2. Yeşilay (Green Crescent): Yeşilay, bağımlılıkla mücadele konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür.
 3. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV): TEGV, çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir vakıftır.
 4. TOÇEV (Toplum Gönüllüleri Vakfı): TOÇEV, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında projeler gerçekleştiren bir vakıftır.
 5. Türkiye Çocuklara Yeniden Umutsuz Bakış Derneği (TOÇEV): Bu dernek, çocuk haklarına odaklanarak çeşitli projeler yürütmektedir.
 6. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV): Engelli bireylere yönelik destek ve farkındalık çalışmaları yapan bir vakıftır.
 7. Ka-Der (Kadının Adayı Var Derneği): Ka-Der, kadınların siyasette daha etkin olmalarını teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.
 8. Türkiye Doğayı Koruma Derneği (Doğa Derneği): Doğa Derneği, çevre koruma, doğa bilinci ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür.
 9. Amnesty International Türkiye Şubesi: İnsan hakları savunuculuğu yapan uluslararası bir örgüt olan Amnesty International’ın Türkiye şubesi.

Bu örgütlerin yanı sıra birçok farklı alanda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütü bulunmaktadır. Bu örgütler genellikle belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş bireyler veya gruplar tarafından kurulur ve toplumda olumlu değişiklikler yapmaya yönelik çalışmalar yürütürler.

Sivil toplum KURULUŞLARI Nelerdir?

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), genellikle belirli bir amacı veya toplumsal hedefi gerçekleştirmek için kurulan, kar amacı gütmeyen organizasyonlardır. Türkiye’de ve dünya genelinde birçok farklı alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. İşte farklı kategorilerde yer alan bazı sivil toplum kuruluşları örnekleri:

 1. İnsan Hakları ve Demokrasi:
  • Amnesty International Türkiye Şubesi
  • İnsan Hakları Derneği (İHD)
  • Helsinki Yurttaşlar Derneği
 2. Çocuk ve Eğitim:
  • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
  • TOÇEV (Toplum Gönüllüleri Vakfı)
  • Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
 3. Sağlık:
  • Türkiye Kanserle Savaş Vakfı (KANSERLE YAŞAM)
  • Türk Diyabet Vakfı
  • Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV)
 4. Çevre:
  • Türkiye Doğayı Koruma Derneği (Doğa Derneği)
  • Greenpeace Akdeniz
  • Çevre ve Şehircilik Derneği (ÇÇD)
 5. Kadın Hakları:
  • Ka-Der (Kadının Adayı Var Derneği)
  • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
  • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 6. Sosyal Yardım ve Dayanışma:
  • Türk Kızılayı (Turkish Red Crescent)
  • İyilik Meleği Derneği
  • Türkiye Sakatlar Derneği
 7. Sanat ve Kültür:
  • TÜRSAK (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı)
  • KÜSAV (Kültür Sanat ve Spor Vakfı)
  • Türkiye Çocuk Kitapları Derneği
 8. İş Dünyası ve Girişimcilik:
  • TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)
  • TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
  • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Bu örnekler, sivil toplum kuruluşlarının geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini göstermektedir. Her bir STK, belirli bir toplumsal soruna çözüm bulma veya belirli bir amaç doğrultusunda çalışma amacı güder.

Sivil toplum kuruluşları ve görevleri?

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), genellikle belirli bir amaç etrafında bir araya gelmiş bireyler veya gruplar tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen organizasyonlardır. Bu kuruluşlar, çeşitli toplumsal, kültürel, çevresel, ekonomik veya insan hakları gibi alanlarda faaliyet gösterirler. Aşağıda, sivil toplum kuruluşlarının yaygın olarak üstlendiği görevlere örnekler verilmiştir:

 1. İnsan Hakları Savunuculuğu:
  • İnsan haklarına saygı ve koruma
  • Haksız yere tutuklanan veya zulme uğrayan bireylerin savunulması
  • İnsan hakları ihlallerine karşı bilinç oluşturma ve mücadele etme
 2. Eğitim ve Çocuk Hakları:
  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama
  • Çocuk haklarına saygı ve koruma
  • Eğitim materyali ve kaynakları sağlama
 3. Sağlık:
  • Sağlık hizmetlerine erişimi artırma
  • Halk sağlığı konularında farkındalık yaratma
  • Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için projeler yürütme
 4. Çevre ve Doğa Koruma:
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleme
  • Çevre kirliliği ile mücadele etme
  • Doğal yaşam alanlarını koruma
 5. Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği:
  • Kadınların toplumda eşit haklara sahip olmalarını destekleme
  • Cinsiyet temelli şiddete karşı mücadele etme
  • Kadınların liderlik rollerinde yer almasını teşvik etme
 6. Sosyal Yardım ve Dayanışma:
  • Dezavantajlı gruplara yardım ve destek sağlama
  • Afet ve acil durumlarda toplumsal yardım sağlama
  • Toplumda dayanışma ve sosyal adaleti güçlendirme
 7. Kültür ve Sanat:
  • Kültür ve sanat etkinlikleri düzenleme
  • Sanatın toplumsal etkilerini değerlendirme
  • Kültürel çeşitliliği destekleme
 8. İş Dünyası ve Girişimcilik:
  • İş dünyasında etik değerlere ve sosyal sorumluluğa vurgu yapma
  • Girişimcilik ve yenilikçiliği destekleme
  • İş dünyası ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendirme

STK’lar genellikle belirli bir alan veya sektörde uzmanlaşarak, toplumdaki belirli sorunlara çözüm bulmaya çalışırlar. Bu görevler genel kılavuzlardır ve her STK’nın özel misyonu ve hedefleri bulunabilir.