Türk destanları kaça ayrılır? 1

Türk destanları kaça ayrılır?

Türk destanları genel olarak iki ana gruba ayrılır:

 1. Oğuz Kağan Destanı gibi soy kütük destanları: Bunlar, Türk boylarının ve devletlerinin kökenini, kuruluşunu ve ilk hükümdarlarını anlatan destanlardır. Genellikle bir milletin veya boyun soy kütüğünü, kökenini ve tarihini anlatma amacı güder.
 2. Alp Er Tunga (Saka) Destanı, Oğuzname, Köroğlu, Dede Korkut gibi kahramanlık destanları: Bu tür destanlar, tarihi veya mitolojik kahramanların hayatlarını, maceralarını ve kahramanlıklarını konu alır. Bu destanlar, toplumun belleğinde yaşanan tarihi olayları, savaşları, kahramanları ve toplumsal değerleri nesilden nesile aktarır.

Türk destanları arasında bazıları yukarıda belirtilen kategorilere tam olarak sığmamakla birlikte, genel olarak bu iki ana grupta ele alınabilir. Ancak, destanların tam metinleri veya bazı kısımları zaman içinde kaybolmuş olabilir veya değişikliklere uğramış olabilir. Bu nedenle, destanları incelerken tarihî ve kültürel bağlamını da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Destanlar kaça ayrılır ve nelerdir?

Destanlar, evrensel bir perspektifle değerlendirildiğinde, kültürel, coğrafi ve tarihsel çeşitlilik gösterirler. Farklı milletler ve kültürler, tarih boyunca kendi destanlarını oluşturmuşlardır. Genel olarak destanları oluşturan temel unsurlar ve konular bakımından bazı kategorilere ayırmak mümkündür:

 1. Kuruluş ve Soy Destanları: Bir topluluğun, milletin veya hanedanın kuruluşunu, kökenini ve ilk liderlerini anlatan destanlardır. Örneğin:
  • Oğuz Kağan Destanı (Türk)
  • Yaratılış Destanı (Babil)
 2. Kahramanlık Destanları: Büyük kahramanların maceralarını, savaşlarını ve başarılarını anlatan destanlardır. Örneğin:
  • Dede Korkut Hikâyeleri (Türk)
  • Beowulf (Anglo-Sakson)
  • Mahabharata ve Ramayana (Hindu)
 3. Dini ve Mitolojik Destanlar: Tanrılar, yarı tanrılar ve mitolojik varlıkların maceralarını anlatan destanlardır. Örneğin:
  • İlyada ve Odysseia (Yunan)
  • Popol Vuh (Maya)
  • Kalevala (Fin)
 4. Aşk ve Trajedi Destanları: Aşk, ihanet, fedakarlık gibi duygusal temaların işlendiği destanlardır. Örneğin:
  • Layla ile Mecnun (Arap)
  • Tristan ile İsolde (Ortaçağ Avrupası)
 5. Doğaüstü ve Fantastik Destanlar: Sihir, büyü, ejderhalar gibi fantastik öğelerin işlendiği destanlardır. Örneğin:
  • Táin Bó Cúailnge (İrlanda)

Bu kategoriler, destanları anlamak ve sınıflandırmak için bir temel sağlar, ancak birçok destan birden fazla kategoriye girebilir. Örneğin, bir kahramanlık destanı aynı zamanda bir aşk hikayesi de içerebilir. Destanlar, bir kültürün değerlerini, inançlarını, tarihini ve kimliğini yansıtan önemli edebi eserlerdir ve bu nedenle geniş bir perspektifle incelenmelidirler.

Ilk destanlar nelerdir?

Dünya edebiyatında “ilk destan” olarak kabul edilen eserlerin bazıları şunlardır:

 1. Epik Gilgameş (Gilgameş Destanı): MÖ 2100 civarında Sümerlilere ait olan bu destan, bilinen en eski yazılı hikayedir. Gilgameş, Uruk kentinde yaşayan yarı tanrısal bir kraldır ve en yakın arkadaşı Enkidu ile maceralarını anlatır. Destan, ölümsüzlük arayışı, arkadaşlık ve insanın ölümlülüğü hakkında derin fikirler içerir.
 2. Rigveda: MÖ 1500-1200 yılları arasında oluştuğuna inanılan bu eser, Hinduizm’in en eski kutsal metinlerinden biridir ve birçok ilahi içerir.
 3. Mısır Piramit Metinleri: MÖ 2400-2300 yıllarına tarihlenen bu metinler, Ölüler Kitabı’ndan bile daha eskidir ve ölümden sonraki yaşam hakkında bilgiler içerir.
 4. Homeros’un İlyada ve Odysseia’sı: MÖ 8. yüzyılda yazıldığına inanılan bu iki destan, Antik Yunan’ın en ünlü edebi eserlerindendir. İlyada, Truva Savaşı’nı; Odysseia ise savaştan sonra kahraman Odysseus’un evine dönüş macerasını anlatır.

Bu eserler, yazılı tarihin ilk dönemlerine ait oldukları için “ilk destanlar” arasında sayılırlar. Ancak, sözlü geleneklerin ne kadar eski olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Bu nedenle, bu destanların yazıya geçmeden önce uzun süre sözlü olarak aktarıldığına inanılır. Yani bu destanlar, yazıya geçirildikleri tarihlerden çok daha önce oluşmuş olabilirler.