Tükenmez kalem batar mı? 1

Tükenmez kalem batar mı?

Tükenmez kalemler, adından da anlaşılacağı gibi, mürekkep kartuşları veya doldurulabilir mürekkep hazneleri kullanarak mürekkep tüketmeye devam edebilirler. Bu nedenle “tükenmez” olarak adlandırılırlar, çünkü geleneksel tahta kalemlere veya kurşun kalemlere göre daha uzun süre kullanılabilirler.

Ancak, tükenmez kalem kullanıldıkça mürekkep tükenir ve zamanla mürekkep kartuşu veya hazne tamamen boşalabilir. Bu durumda, kalem mürekkep doldurma işlemine ihtiyaç duyar. Yani tükenmez kalem aslında tükenmez değildir, sadece mürekkep tükenir. Kalem bir mürekkep kartuşu veya haznesi içeriyorsa, bunları doldurarak veya yeni bir kartuş takarak kalemdeki mürekkebi yenileyebilirsiniz. Bu şekilde, tükenmez kalem sürekli olarak kullanılabilir.

Kalem batar mı?

Tahta kalemler veya kurşun kalemler gibi, tükenmez kalemler de zamanla kullanıldıkça ve aşındıkça tükenir. Ancak burada “batma” ifadesi kullanılan bir kalem için uygun bir tanım değildir. Daha çok, kalem kullanıldıkça ucu aşınıp daha küçük hale gelebilir veya kurşun kalemlerde kurşunun tamamen tükenmesi durumunda bir kurşun doldurmanız gerekebilir. Tükenmez kalemler ise mürekkep tükendiğinde yeniden doldurulabilen veya mürekkep kartuşu değiştirilebilen kalemlerdir. Yani tükenmez kalemin kendisi tükenmez, ancak mürekkebi tükendiğinde yeniden doldurmanız veya kartuş değiştirmeniz gerekebilir.

tükenmez kalem batarsa ne olur ?

Tükenmez kalemler, normal koşullarda suya veya sıvılara temas ettiğinde batmazlar. Çünkü tükenmez kalemin içinde bulunan mürekkep suya karşı dayanıklıdır ve kalemin ucundan sıvı dışarı çıkmaz. Dolayısıyla tükenmez kalem suya dokunduğunda mürekkep sızmaz ve kalem batmaz.

Ancak, tükenmez kalem suya uzun süre maruz kalırsa veya suyun içinde belli bir derinliğe indirilirse, içerisindeki mekanizma veya plastik parçalar zarar görebilir. Bu durumda kalem kullanılamaz hale gelebilir veya mürekkep akışı etkilenebilir. Bu nedenle tükenmez kalemin sudan uzak tutulması daha iyi bir yaklaşımdır.