Toy ne demek TDK? 1

Toy ne demek TDK?

TDK’ya göre “toy” kelimesinin anlamları şunlardır:

  1. Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan.
  2. Deneyimsiz, acemi, çaylak.
  3. Ziyafet.
  4. Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti …

Belirtilen kaynaktan elde edilen bilgi, “toy” kelimesinin birden fazla anlam içerdiğini göstermektedir. Bu anlamlar arasında kişilik özellikleriyle ilgili tanımlamaların yanı sıra bir ziyafet türünü ve biyolojik bir sınıflandırmayı da içermektedir.

Eski Türklerde toy ne demek?

Eski Türklerde “toy” kelimesi, devlet idaresinde karar almada kullanılan bir uygulama ve çeşitli vesilelerle toplanılan bir meclis anlamına gelir. Bu toplantılarda dış ve iç meseleler ele alınır, danışma meclisleri oluşturulurdu ve kağanlar bu toplantılarda yapılan istişarelerle seçilirdi​. Ayrıca, Türk toyları devlet yasama organı işlevi de görür ve tüm Türk boylarının temsilcileri, hükümdarın çağrısıyla bir araya gelirdi. Kağan, töreleri değiştirme yetkisine sahip olmamasına rağmen, yasama yetkisi toyda bulunduğu için bu meclis töreleri koyabilir ve değiştirebilirdi​​.

Toy kelimesinin başka bir kullanımı da Eski Türkçede “şehir” anlamına gelir ve devletin merkezine çağrı anlamını taşır. Ancak zamanla bu kelime eğlenceli şölen gibi anlamlarda da kullanılmıştır ve Moğolca “kurultay” kelimesiyle ortak kökenlere sahiptir​. Eski Türk geleneklerinde bir olayı veya önemli bir başarıyı kutlamak için düzenlenen yemekli ve içkili toplantılar da toy olarak adlandırılırdı ve bu toplantılar, zamanla dini mahiyetini kaybedip içtimai, askeri ve hukuki bir gelenek haline gelmiştir​​. Toy kelimesi aynı zamanda eğlence, bayram ve neşeli bir ortam anlamına da gelir ve Moğollarda düğün, eğlence, doğum günü ve evlilik merasimleri için kullanılmıştır​.

Toy nedir?

“Toy” kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır ve kullanım bağlamına göre değişiklik gösterir:

  1. Genel Türkçe Anlamı: Gençliği sebebiyle deneyimsiz, görgüsüz ve beceriksiz olan kişi için kullanılır. Ayrıca, deneyimsizlik ve acemilik anlamında da kullanılır.
  2. Sosyal Etkinlik Olarak Toy: Büyük bir ziyafet, düğün veya şölen gibi toplumsal etkinlikler için kullanılır.
  3. Eski Türklerdeki Anlamı: Eski Türk toplumlarında devlet işlerinde karar almak için toplanan danışma meclisi anlamına gelir. Bu toplantılarda dış ve iç meseleler tartışılır, hükümdarlar ve yasalar belirlenir. Aynı zamanda Eski Türkçede “şehir” anlamına da gelir ve zamanla eğlenceli şölen gibi anlamlarda da kullanılmıştır.
  4. Biyolojik Sınıflandırma: Toy, ayrıca bir kuş türü olan “toygiller” familyasına ait olan bir kuş için de kullanılır.

Bu terimin anlamı, kullanıldığı coğrafya ve kültüre göre farklılık gösterebilir. Örneğin, Orta Asya’da tarihsel olarak Türk boyları arasında veya Moğol toplumunda, toylar önemli kararların alındığı, liderlerin seçildiği veya yasaların belirlendiği büyük toplantılar olarak işlev görürdü. Günümüzde ise genellikle sosyal etkinlikler, özellikle de düğünler için kullanılır.