Tevrat ve Zebur hangi dine indirilmiştir? 1

Tevrat ve Zebur hangi dine indirilmiştir?

Tevrat, Musevilerin kutsal kitabıdır, ve Yahudi dini inançlarına göre Tanrı tarafından Musa’ya verildiği kabul edilir. Zebur ise İslam inancına göre, peygamber Davut’a indirildiği kabul edilen kutsal bir kitaptır. Bu nedenle, Tevrat Yahudi inancına, Zebur ise İslam inancına aittir. İslam’da Tevrat ve Zebur’un orijinal halleri değiştirildiği düşünülerek, İncil ve Kuran’ın geldiği kabul edilir.

4 büyük kitap hangi peygamberlere inmiştir?

İslam inancına göre, 4 büyük kitap olarak kabul edilen kutsal kitaplar şunlardır:

  1. Tevrat (Tawrat): Musevilerin kutsal kitabıdır. Tevrat, peygamber Musa’ya (Moses) verildiği inancına dayanır.
  2. Zebur (Zabur): İslam inancına göre, peygamber Davut’a (David) indirilen kutsal kitaptır.
  3. İncil (İnjil): Hristiyanların kutsal kitabıdır. İncil, İsa Mesih’e (İsa) indirildiği inancına dayanır.
  4. Kuran (Kur’an): İslam’ın kutsal kitabıdır ve peygamber Muhammed’e (Hz. Muhammed) Cebrail aracılığıyla Allah tarafından indirildiğine inanılır.

Bu dört kitap, İslam’ın “İki kanatlı kitap” doktriniyle birleştirilmiştir. İslam inanışına göre, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran, aynı Tanrı tarafından farklı zamanlarda ve farklı peygamberlere gönderilmiş olan kutsal kitaplardır. Ancak, zaman içinde Tevrat ve İncil’in bozulduğuna inanılırken, Kuran’ın orijinal ve bozulmamış bir şekilde geldiğine inanılır.

4 büyük kitap hangi dine aittir?

Dört büyük kitap, farklı dinlere aittir ve bu kitaplar, üç büyük semavi dinin kutsal kitaplarıdır. İşte bu kitaplar ve ait oldukları dinler:

  1. Tevrat (Tawrat): Yahudilik’in kutsal kitabıdır.
  2. Zebur (Zabur): İslam inancına göre, Davut’a indirildiği kabul edilen kutsal bir kitaptır.
  3. İncil (İnjil): Hristiyanlık’ın kutsal kitabıdır.
  4. Kuran (Kur’an): İslam’ın kutsal kitabıdır.

Bu kitaplar, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında kutsal sayılır ve her biri kendi inanç sistemlerinin temelini oluşturur.