Tevekkül nedir nasıl yapılır? 1

Tevekkül nedir nasıl yapılır?

Tevekkül, İslam inancına göre, insanların Allah’a güvenerek ve O’nun iradesine boyun eğerek hayatlarını sürdürme şeklidir. Bu, güven, teslimiyet ve sabır gibi önemli kavramları içerir. Tevekkül, insanların yaşamlarındaki zorluklar, sorunlar veya belirsizlikler karşısında iç huzur bulmalarına yardımcı olabilir. İşte tevekkülün ne olduğu ve nasıl yapılacağına dair bazı temel noktalar:

 1. Allah’a Güvenmek: Tevekkülün temeli, Allah’a güvenmek ve O’na sığınmaktır. İslam inancına göre, her şeyi yaratan ve kontrol eden Allah’tır. Dolayısıyla, insanlar yaşamlarındaki her türlü durumu Allah’ın iradesine bırakmalı ve O’na güvenmelidirler.
 2. Dua ve İbadet: Tevekkül, dua etmek ve ibadet etmekle başlar. İnsanlar, isteklerini ve ihtiyaçlarını Allah’a arz ederler. Dua, Allah’a yakarma ve O’na yönelme şeklidir. İbadet ise, Allah’a boyun eğme ve O’na saygı gösterme eylemidir.
 3. Planlama ve Çaba: Tevekkül, sadece oturup hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez. İslam öğretisine göre, insanlar hayatlarını planlamalı, çaba sarf etmeli ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Ancak sonuçları tamamen kontrol etme gücü olmadığını anlamalı ve Allah’ın takdirine teslim olmalıdır.
 4. Sabır: Tevekkül, sabırla birleştirilir. İnsanlar, Allah’ın iradesine boyun eğerken, sabırla beklemeli ve yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkmak için sabır göstermelidirler.
 5. Endişe ve Stresten Kaçınma: Tevekkül, insanların gereksiz endişe ve stresten kaçınmalarına yardımcı olabilir. Çünkü insanlar Allah’a güvendiklerinde ve O’nun iradesine teslim olduklarında, kaygıları azalabilir.
 6. Başkalarına Yardım: Tevekkül aynı zamanda başkalarına yardım etmeyi içerir. İslam inancına göre, insanlar, ihtiyaç içindeki diğer insanlara yardım etmelidirler. Bu, iyilik yapmanın ve toplumsal dayanışmanın bir parçasıdır.

Tevekkül, İslam’ın önemli bir kavramıdır ve birçok Müslüman için günlük yaşamın bir parçasıdır. Ancak tevekkül, yalnızca İslam inancına özgü bir kavram değildir; diğer dinlerde ve kültürlerde benzer kavramlar bulunabilir. Tevekkül, kişinin iç huzurunu bulmasına, stresi azaltmasına ve yaşamın belirsizlikleriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Allah’a tevekkül etmek ne?

“Allah’a tevekkül etmek,” İslam inancına göre, insanların yaşamlarındaki her türlü durumu, kararları ve sonuçları Allah’ın iradesine bırakma eylemidir. Bu, güven, teslimiyet ve sabır ile birlikte gelir. Müslümanlar, Allah’a tevekkül ederek O’nun kontrolünde olduğuna ve O’nun en iyi bilen ve en iyi planlayan olduğuna inanırlar. Bu inanç, yaşamın zorlukları, belirsizlikleri ve sıkıntılarıyla başa çıkmada bir rehber olarak hizmet eder.

Allah’a tevekkül etmek şunları içerir:

 1. Güvenmek: Müslümanlar, Allah’ın tüm yaratıklarıyla ilgilendiğine, hayatın her yönünü kontrol ettiğine ve insanların en iyisini bildiğine inanırlar. Bu nedenle, Allah’a güvenmek, tüm yaşam kararlarını ve sonuçlarını O’na bırakmak anlamına gelir.
 2. Teslimiyet: Allah’a tevekkül etmek, insanların kendi iradelerini Allah’ın iradesine teslim etmelerini gerektirir. İnsanlar, isteklerini Allah’a arz ederler ancak sonuçların Allah’ın takdirine bağlı olduğunu kabul ederler.
 3. Dua ve İbadet: Tevekkül, dua etmek ve ibadet etmekle başlar. İbadet, Allah’a yönelme ve O’na itaat etme eylemidir. Dua, Allah’tan yardım, rehberlik ve merhamet dileme anlamına gelir.
 4. Planlama ve Çaba: Tevekkül, insanların hayatlarını planlamalarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını engellemez. Ancak sonuçları tamamen kontrol etme gücü olmadığını anlarlar ve Allah’ın takdirine saygı gösterirler.
 5. Sabır: Tevekkül, sabırla birleştirilir. İnsanlar, Allah’ın zamanlaması ve planlarına sabırla katlanmalıdır. İnsanların istedikleri sonuçları hemen alamayabilecekleri ve bazen Allah’ın daha iyisini bildiği anlayışına sahip olmalıdırlar.

Allah’a tevekkül etmek, Müslümanlar için önemli bir inanç ve yaşam tarzı prensibidir. Bu, insanların iç huzur bulmalarına, stresi azaltmalarına ve yaşamlarındaki zorluklarla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Tevekkül ederken hangi dua okunur?

Tevekkül ederken okuyabileceğiniz dua, kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara göre değişebilir. Ancak İslam geleneğinde, Allah’a tevekkül etmek ve O’na güvenmek için kullanılan bazı dualar vardır. İşte tevekkül sırasında okunabilecek bazı dua örnekleri:

 1. “Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘arshil ‘azim.” Bu dua, “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na dayandım ve O, büyük arşın Rabbidir.” anlamına gelir.
 2. “Tawakkaltu ‘ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah.” Bu dua, “Allah’a dayandım, güç ve kuvvet yalnızca Allah’a aittir.” anlamına gelir.
 3. “Ya Allah, senin işteki hikmetine, iradene ve kararına tevekkül ediyorum. Her şeyi en iyi bilen ve en iyi planlayan sensin.”
 4. “Allah’ım, sana güvenir ve sana teslim olurum. Senin iradenle her şey mümkündür. Lütfen beni doğru yolda rehberlik et.”
 5. “La hawla wala quwwata illa billah.” Bu dua, “Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur.” anlamına gelir.

Tevekkül ederken dua etmek, içtenlikle Allah’a güvenmek ve O’na teslim olmak için güçlü bir araç olabilir. Bu duaların yanı sıra, kişisel ihtiyaçlarınıza ve duygusal durumunuza göre özgün dualar da yapabilirsiniz. Önemli olan, içtenlikle Allah’a yönelmek ve O’na güvenmekten ibarettir.