Termometre neye göre yapılmıştır? 1

Termometre neye göre yapılmıştır?

Termometre, sıcaklık ölçümü için tasarlanmış bir alettir. Sıcaklığın ölçülmesi fikri, maddelerin sıcaklık değişikliklerine farklı tepkiler verdiği gözlemlenerek başlamıştır. Termometrelerin çalışma prensipleri genellikle bir maddenin sıcaklık değişimine gösterdiği fiziksel tepkiye dayanır. Bu tepkiler genleşme, daralma veya elektrik direncinin değişimi olabilir.

Termometrelerin tarihsel gelişimi ve bazı yaygın tipleri şunlardır:

 1. Cıva Termometreler: Bu termometreler, cıvanın genleşme ve daralma özelliklerini kullanır. Cıva, belirli bir sıcaklık aralığında geniş bir genleşme aralığına sahiptir. Bu nedenle, bir cam tüp içerisinde cıvanın sıcaklıkla genleşip daraldığını gözlemleyerek sıcaklığı ölçmek mümkündür.
 2. Alkol Termometreler: Cıva termometrelerine benzer şekilde çalışır, fakat alkolün genleşme ve daralma özellikleri kullanılır. Daha düşük sıcaklıkları ölçebilirler çünkü alkol, cıvadan daha düşük sıcaklıklarda donar.
 3. Bimetal Termometreler: İki farklı metalin bir araya getirilip birleştirildiği bu termometreler, metallerin sıcaklık değişikliklerine farklı tepkiler vermesi prensibine dayanır. Sıcaklık değişikliğiyle bimetalik şerit bükülür ve bu bükülme, sıcaklık ölçümü için bir gösterge olarak kullanılır.
 4. Termokupl Termometreler: İki farklı metalin birleşim yerinde sıcaklık değişikliği olması durumunda bir gerilim (voltaj) oluşur. Bu gerilimin büyüklüğü sıcaklıkla doğru orantılıdır ve sıcaklığın ölçümü için kullanılır.
 5. Dijital (Elektronik) Termometreler: Genellikle bir termistör veya yarı iletken sensör kullanılarak çalışır. Bu sensörlerin elektrik direnci sıcaklıkla değişir. Elektronik devreler bu direnç değişimini sıcaklık değerine dönüştürür.

Termometrelerin yapısı ve çalışma prensipleri, kullanılan maddeye veya teknolojiye göre değişiklik gösterebilir. Ancak temel olarak, maddelerin sıcaklık değişikliklerine verdiği tepkileri ölçerek sıcaklık değerini belirlerler.

Termometre maddenin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

Termometre, maddenin sıcaklık değişikliklerine verdiği fiziksel tepkiden yararlanılarak yapılmıştır. Özellikle, termometrelerin çoğu maddenin termal genleşme ve daralma özelliklerini kullanır. Bu, bir maddenin sıcaklık değişiklikleriyle nasıl genleşip daraldığına ilişkin bir özelliktir.

Örneğin:

 • Cıva Termometre: Cıva, sıcaklık arttıkça genleşir ve sıcaklık azaldıkça daralır. Cam bir tüp içindeki cıva sütununun yüksekliği, sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir.
 • Alkol Termometre: Alkol de sıcaklık değişiklikleriyle genleşip daralır. Bu özellik, özellikle cıvanın donabileceği daha düşük sıcaklıklarda ölçüm yapmak için kullanılır.
 • Bimetal Termometre: İki farklı metalden oluşan bir şerit, bu metallerin sıcaklık değişikliklerine farklı genleşme tepkileri nedeniyle bükülür. Bu bükülme, sıcaklıkla doğru orantılıdır.

Bunlar sadece bazı örneklerdir. Farklı türdeki termometreler, maddelerin farklı fiziksel ya da elektriksel özelliklerini kullanarak sıcaklık ölçümü yapabilir. Ancak, genel olarak termometrelerin temel çalışma prensibi, maddenin sıcaklık değişikliklerine verdiği fiziksel tepkileri ölçmektir.

Termometre neden çeşitlidir?

Termometrelerin çeşitlilik göstermesinin birkaç önemli sebebi vardır:

 1. Ölçüm Aralığı: Farklı termometre türleri, farklı sıcaklık aralıklarını ölçmek için daha uygundur. Örneğin, alkol termometreleri, cıvanın donabileceği düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılırken, cıva termometreleri daha yaygın sıcaklık aralıklarında kullanılır.
 2. Doğruluk ve Hassasiyet: Bazı uygulamalar, yüksek doğruluk ve hassasiyette sıcaklık ölçümleri gerektirir. Bu tür ölçümler için özel termometre türleri geliştirilmiştir.
 3. Uygulama Alanı: Farklı endüstriyel, bilimsel ve evsel uygulamalar için özel termometreler bulunmaktadır. Örneğin, bir laboratuvar ortamında kullanılan bir termometre, evde kullanılan bir termometreden farklı olabilir.
 4. Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamaları: Cıva gibi bazı maddeler, çevresel ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bazı bölgelerde cıva içeren termometrelerin kullanımı sınırlıdır veya yasaklanmıştır. Bu durumda, cıva yerine başka maddeler kullanan termometrelere ihtiyaç duyulur.
 5. Maliyet ve Dayanıklılık: Farklı termometre türleri, üretim maliyeti ve dayanıklılık açısından farklılıklar gösterir. Bazı durumlarda, maliyeti düşük bir termometre yeterli olabilirken, bazı uygulamalarda daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir termometre gerekebilir.
 6. Tepki Süresi: Bazı termometreler, sıcaklık değişikliklerine hızla tepki verirken, bazıları daha yavaş tepki verir. Hızlı tepki süresine sahip termometrelere bazı uygulamalarda ihtiyaç duyulabilir.
 7. Teknolojik Gelişmeler: Elektronik ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, dijital termometreler gibi yeni termometre türleri ortaya çıkmıştır. Bu tür termometreler, kullanıcı dostu arayüzleri, dijital ekranları ve diğer gelişmiş özellikleri ile geleneksel termometrelere göre avantajlar sunar.

Sonuç olarak, termometrelerin çeşitliliği, farklı ihtiyaçlara ve uygulamalara yanıt vermek için ortaya çıkmıştır.