Tema resmi bir kuruluş mudur? 1

Tema resmi bir kuruluş mudur?

“Tema” adında bir kuruluş bildiğim kadarıyla TEMA Vakfı’dır (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı). 1992 yılında Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuş olan bu vakıf, Türkiye’deki erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması amacıyla faaliyet gösterir. TEMA Vakfı, sivil toplum kuruluşları arasında büyük bir öneme sahiptir ve resmi bir kuruluş değildir. Ancak resmi makamlarla iş birliği içinde projeler yürütebilir ve faaliyetlerde bulunabilir.

Temanın kuruluş amacı nedir?

TEMA Vakfı’nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kuruluş amacı, Türkiye’de erozyon sorununa dikkat çekmek, erozyonla mücadele etmek, ağaçlandırma faaliyetlerini teşvik etmek ve doğal varlıkları korumaktır.

Vakfın kuruluş amacı şu şekildedir:

 1. Erozyonun önlenmesi, toprakların ve su kaynaklarının korunması.
 2. Ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.
 3. Doğal varlıkların ve biyolojik çeşitliliğin korunması.
 4. Halkı, erozyonla mücadele ve doğal varlıkların korunması konularında bilinçlendirmek ve eğitmek.
 5. Politika yapıcıları bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

TEMA Vakfı, bu amaçları gerçekleştirmek için çok sayıda proje ve faaliyet yürütmekte, aynı zamanda kamuoyunu bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına büyük önem vermektedir.

TEMA Vakfı hangi alanda faaliyet göstermektedir?

TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), başlıca aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

 1. Erozyonla Mücadele: Vakfın temel amaçlarından biri, erozyonun neden olduğu toprak kaybını önlemektir. Bu kapsamda, erozyonla mücadele tekniklerinin uygulanması, bilinçlendirme çalışmaları ve eğitim programları düzenlenmektedir.
 2. Ağaçlandırma ve Yeşillendirme: Türkiye’nin orman varlığını artırmak ve yeşil alanları genişletmek amacıyla ağaçlandırma ve yeşillendirme projeleri gerçekleştirilmektedir.
 3. Doğal Varlıkların Korunması: Biyolojik çeşitliliği koruma altına almak, özellikle tehlike altındaki türlerin ve yaşam alanlarının korunmasını sağlamak için çeşitli projeler yürütülmektedir.
 4. Bilinçlendirme ve Eğitim: Halkın, erozyon, çölleşme, doğal varlık koruma ve ağaçlandırma konularında bilinçlenmesi için seminerler, eğitimler, bilgilendirme kampanyaları ve yayınlar gerçekleştirilmektedir.
 5. Politika Yapıcılarla İşbirliği: Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlık koruma konularında politika yapıcıları bilgilendirmek, politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
 6. Sivil Toplum ve Gönüllülük: Vakıf, sivil toplum kuruluşları, yerel topluluklar ve gönüllülerle işbirliği yaparak faaliyetlerini geniş bir kitleye yaymaktadır.
 7. Araştırma ve Geliştirme: Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunmasına yönelik en iyi yöntem ve tekniklerin belirlenmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Bu faaliyetlerle TEMA Vakfı, Türkiye’nin doğal varlıklarını koruma ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktadır.