Tema nedir ne iş yapar? 1

Tema nedir ne iş yapar?

“Tema,” Türkiye’de çevre koruma ve doğal kaynakları koruma amacı güden bir sivil toplum kuruluşudur. “Tema Vakfı” veya sadece “Tema” olarak da adlandırılır. 1992 yılında kurulmuş olan Tema, çevresel sürdürülebilirlik, ormancılık, toprak koruma, su kaynakları yönetimi ve çevre eğitimi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Tema’nın ana hedefi, doğal kaynakları ve çevreyi korumak, erozyonla mücadele etmek, ormansızlaşmayı önlemek ve insanları çevre bilinci konusunda eğitmektir.

Tema’nın görevleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 1. Orman Koruma: Tema, ormansızlaşma ile mücadele eder, ağaçlandırma projeleri düzenler ve ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini teşvik eder.
 2. Toprak Koruma: Toprağın erozyonla mücadelesi ve toprak verimliliğinin korunması için projeler yürütür.
 3. Su Kaynakları Yönetimi: Tema, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve korunması için çalışır.
 4. Çevre Eğitimi: Toplumda çevre bilincini artırmak için eğitim programları düzenler ve çevre konusunda farkındalık yaratır.
 5. Doğal Yaşamın Korunması: Tehlike altındaki türleri koruma çabalarına katkıda bulunur ve biyoçeşitliliği teşvik eder.

Tema, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması konularında önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluş, çevreyle ilgili bilinç ve sorumluluk oluşturarak doğal kaynakların gelecek nesiller için korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TEMA ne gibi çalışmalar yapar?

Tema Vakfı, çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi alanlarında bir dizi çalışma ve projeyi desteklemektedir. İşte TEMA’nın yaptığı çalışmalardan bazıları:

 1. Ormancılık ve Orman Koruma: TEMA, ormansızlaşma ile mücadele etmek ve ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini teşvik etmek amacıyla orman ağaçlandırma projelerini destekler. Ayrıca, orman yangınlarına karşı önlemler alınması ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarını yürütür.
 2. Toprak Koruma: Toprak erozyonunu önlemek ve toprak verimliliğini artırmak için projeler geliştirir. Bu projeler, erozyon kontrolü, toprak muhafazası, erozyonla mücadele yöntemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını içerebilir.
 3. Su Kaynakları Yönetimi: TEMA, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını teşvik eder. Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, su tasarrufu sağlamak ve suyun daha etkin bir şekilde yönetilmesi için eğitimler düzenler.
 4. Çevre Eğitimi: Tema, toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla okullarda ve kamusal etkinliklerde çevre eğitimi programları düzenler. Bu programlar, çocukların ve yetişkinlerin çevresel sorunlar hakkında bilgi edinmelerini ve çevre konularında duyarlılık geliştirmelerini amaçlar.
 5. Doğal Yaşamın Korunması: Tehlike altındaki türleri ve ekosistemleri korumak için projeler yürütür. Biyoçeşitliliği teşvik etmek ve habitat kaybını önlemek için çalışır.
 6. İklim Değişikliği: İklim değişikliği ile mücadele amacıyla projeler geliştirir ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi konularda çalışmalar yapar.
 7. Kampanyalar ve Savunuculuk: Tema, çevresel sorunları toplumun dikkatine çekmek ve çözüm için kamuoyu oluşturmak amacıyla kampanyalar düzenler ve hükümete çevre politikaları konusunda öneriler sunar.

Tema Vakfı, Türkiye’deki ve dünya genelinde çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması için önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çalışmalarıyla doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı amaçlar ve toplumda çevre bilinci oluşturmayı hedefler.

Tema neden önemlidir?

Tema Vakfı’nın (Tema), çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi alanında önemli bir rol oynadığı birkaç neden vardır:

 1. Doğal Kaynakların Korunması: Tema, ormanlar, topraklar, su kaynakları ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların korunmasına odaklanır. Bu kaynaklar insan yaşamının temel unsurlarıdır ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaları gelecek nesiller için hayati önem taşır.
 2. Erozyon ve Ormansızlaşma İle Mücadele: Ormansızlaşma ve toprak erozyonu gibi sorunlar, çevre ve tarım için büyük tehditler oluşturur. Tema, bu sorunlara karşı etkili mücadele stratejileri geliştirir ve uygular.
 3. Biyoçeşitlilik Koruma: TEMA, tehlike altındaki türleri ve ekosistemleri korumak için çalışır. Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin işlevselliği ve sağlığı için kritik öneme sahiptir.
 4. Çevre Eğitimi: Tema, çevre eğitimi programları ile toplumda çevre bilincinin artırılmasına yardımcı olur. Bu, insanların doğal çevreleri hakkında daha bilinçli ve duyarlı olmalarına katkı sağlar.
 5. İklim Değişikliği İle Mücadele: İklim değişikliği, dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Tema, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını destekler.
 6. Savunuculuk ve Kampanyalar: Tema, çevresel sorunları kamuoyuna duyurur ve hükümetleri, işletmeleri ve bireyleri çevresel sürdürülebilirlik konularında daha sorumlu ve bilinçli olmaya teşvik eder.
 7. Sivil Toplum Katılımı: TEMA, sivil toplumun çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına katılımını teşvik eder. Bu, demokratik süreçlerin ve karar verme süreçlerinin çevresel konularda daha iyi bir şekilde yansıtılmasına yardımcı olur.
 8. Uluslararası İşbirliği: Tema, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası düzeyde de çevre koruma ve sürdürülebilirlik için işbirliği yapar. Küresel çevresel sorunlar uluslararası bir yaklaşım gerektirir, ve Tema bu işbirliğine katkıda bulunur.

Tema Vakfı’nın bu çalışmaları, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinç ve eylemi artırmak için kritik bir rol oynar. Çevre sorunlarının arttığı ve önem kazandığı bir dönemde, Tema gibi organizasyonlar doğal kaynakları ve çevreyi gelecek nesiller için sürdürülebilir bir şekilde koruma çabalarında büyük bir öneme sahiptirler.

Bir cevap yazın