Taslak örneği nedir? 1

Taslak örneği nedir?

Taslak, bir belgenin, yazının veya projenin ilk hali ya da henüz tamamlanmamış bir versiyonudur. Taslaklar, genellikle üzerinde daha fazla çalışma yapılması gereken, düzenlenmesi ve geliştirilmesi gereken belgelerdir. Taslaklar, yazarın düşüncelerini düzenlemesine, metni revize etmesine ve daha sonraki bir zamanda tamamlanacak nihai versiyonu oluşturmasına yardımcı olur.

Bir taslak örneği şu unsurları içerebilir:

 1. Başlık ve Altbaşlıklar: Belgenin ana konusunu belirten başlık ve altbaşlıklar, taslağın genel yapısını gösterir.
 2. Paragraflar ve Cümleler: Temel fikirlerin ifade edildiği paragraflar ve cümleler, yazarın ana düşüncelerini ortaya koymak için kullanılır.
 3. Notlar ve İşaretlemeler: Yazarın daha sonra üzerinde çalışmak istediği veya düzenlemeler yapmak istediği yerlere yönelik notlar veya işaretlemeler.
 4. Kaynakça ve Referanslar: Eğer taslak, araştırmalara dayalı bir çalışma ise, kullanılan kaynakların listesi.
 5. Görseller: İlgili grafikler, resimler veya tablolar, belgeyi desteklemek veya açıklamak için eklenmiş olabilir.
 6. Dil ve Yazım Hataları: Taslak genellikle dil ve yazım hataları içerir ve bu hataların düzeltilmesi için revize edilmeyi bekler.

Taslaklar genellikle yazarın düşüncelerini düzenleme ve geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Yazar, taslak üzerindeki eksiklikleri belirleyip düzelttikten sonra nihai versiyonu oluşturabilir.

Taslak tasarım ne demek?

“Taslak tasarım” terimi, bir proje, ürün veya sürecin ilk aşamalarında ortaya konan, genel bir kavramsal çerçeve sunan, ana hatları belirleyen, henüz detaylara inilmemiş, geliştirilmemiş bir tasarım aşamasını ifade eder. Bu aşama, tasarım sürecinin başlangıcında, fikirlerin toplandığı, belirli bir yol haritasının çizildiği ve temel kararların alındığı bir noktadır.

Taslak tasarım şu unsurları içerebilir:

 1. Temel Kavramlar ve Amaçlar: Tasarımın temel amacı ve kavramsal çerçevesi. Projenin veya ürünün genel hedefleri.
 2. Ana Hatlar ve Yapı: Tasarımın genel yapısı, ana bileşenleri ve ilişkileri. Temel özelliklerin ve işlevlerin belirlenmesi.
 3. İlk Taslaklar ve Prototipler: Kaba çizimler, prototipler veya ilk taslaklar aracılığıyla fikirlerin görsel bir temsili. Bu, tasarımın daha somut bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
 4. Temel Teknolojiler ve Araçlar: Kullanılacak temel teknolojiler ve araçlar. İlk aşamada hangi teknolojilerin veya yöntemlerin düşünüldüğü.
 5. Detaylara Girmeden Önceki Genel Bakış: Henüz detaylara inilmeden önce, tasarımın genel bir bakışını sunan bir aşama. Detayların belirlenmeden önce genel kararların alındığı nokta.

Taslak tasarım, tasarım sürecinin daha sonraki aşamalarında detaylandırılarak, geliştirilerek ve optimize edilerek nihai ürüne veya projeye dönüşür. Taslak tasarım aşaması, projenin veya ürünün genel yönünü belirlemek ve ilerlemek için önemlidir.

Makale taslağı nasıl olur?

Makale taslağı oluştururken, düşüncelerinizi düzenlemek ve makalenizin ana hatlarını belirlemek için sistematik bir yaklaşım benimsemek önemlidir. İşte bir makale taslağı oluşturmak için genel bir rehber:

 1. Başlık:
  • Makalenizin ana temasını yansıtan kısa ve etkileyici bir başlık seçin.
 2. Giriş:
  • Okuyucunun ilgisini çekecek bir açılış paragrafı yazın.
  • Makalenizin genel amacını ve önemini belirtin.
  • Girişte ana tezinizi (makalenin ana argümanını) sunun.
 3. Ana Bölümler ve Altbaşlıklar:
  • Makalenizin ana konusunu destekleyecek ana bölümleri ve altbaşlıkları belirleyin.
  • Her bir ana bölümü destekleyecek ana argümanları veya kanıtları düşünün.
 4. Ana Argüman ve Kanıtlar:
  • Her ana bölümdeki ana argümanları belirleyin.
  • Ana argümanları desteklemek için kullanılacak kanıtları düzenleyin (istatistikler, örnekler, alıntılar vb.).
 5. Karşı Argüman ve Yanıtlar (isteğe bağlı):
  • Eğer uygunsa, makalenizin güçlü yanlarını vurgulamak ve olası karşı argümanlara yanıt vermek için bir bölüm ekleyin.
 6. Sonuç:
  • Ana tezinizi özetleyin ve makalenizin genel sonuçlarına vurgu yapın.
  • Okuyucuyu düşündürmeye veya eyleme geçmeye yönlendirebilecek bir kapanış paragrafı ekleyin.
 7. Kaynakça (isteğe bağlı):
  • Kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde listeleyin.
 8. Notlar ve İşaretlemeler (isteğe bağlı):
  • Makalenizde üzerinde daha fazla çalışmak istediğiniz veya düzeltmeler yapmak istediğiniz yerlere dair notlar ekleyin.
 9. Görseller (isteğe bağlı):
  • Makalenizi desteklemek veya açıklamak için kullanabileceğiniz grafikler, resimler veya tabloları belirleyin.

Bu adımları takip ederek, makale taslağınızın temel yapısını oluşturabilir ve yazım sürecinizi daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Taslağı oluşturduktan sonra, her bir bölümü detaylandırarak ve detayları organize ederek makalenizi yazmaya başlayabilirsiniz.