Etiket arşivi: Hilozoizm nedir?

HİLOZOİZM NEDİR?

Hilozoizm nedir?

Kelime kökeni: Fransızca isimdir.

Canlı özdekçilik.

Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti.

Cümle içinde kullanımı:’İngiliz filozofçu  Cudworth’e göre Hilozoizm; evreni tek bir canlı olarak ele alır, ayrım gözetmez’