Etiket arşivi: A ile başlayan kelimeler?

AŞİRET NEDİR?

Aşiret Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça, İsim, Eskimiştir

Din, Kültür açısından büyük bir türdeşlik gösteren, birçok hısımları olan, akrabalık bağları çok sıkı olan, yapısındaki aileler arasında cemiyet, ekonomi, din, kan yada evlilik bağı bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki cemiyet.

Eş anlamlısı Oymak

Cümle İçinde Kullanımı:’ Öyle bir aşiretten geliyordu ki onları tanımayan yoktu.’

ATEH NEDİR?

Ateh Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça, İsim, Eskimiştir

Bir kimsede duygusal olarak çöküntü, yaşlanma

Eş anlamlısı Bunama

Cümle İçinde Kullanımı:’ Yaşlı kadın, gün geçtikçe daha fazla ateh oluyordu.’

AKAMET NEDİR?

Akamet Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça, İsim, Eskimiştir

Neticesiz, Muvaffakiyetsiz, Güzel bir sonuca ulaşmamış.

Eş anlamlısı Verimsizlik, Kısırlık

Cümle İçinde Kullanımı:’ O kadar çaba gösterdik fakat sonunda akamet olduk.’

AZİMKÂR NEDİR?

Azimkâr Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça, Sıfattır

İstençli, Çaba gösteren, İstikrarlı, Stabil olan.

Eş anlamlısı Kararlı, İradeli, Gayretli

Cümle İçinde Kullanımı:’ Onun azimkâr olduğu yaptığı işlerden belli oluyordu.’

AZLETMEK NEDİR?

Azletmek Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça

Bir kimseyi vazifesinden uzaklaştırmak, görevinden çıkarmak

Eş anlamlısı Çıkarmak, Uzaklaştırmak

Cümle İçinde Kullanımı:’ Beni işimden alıp bir daha vermemek üzere azlettiler.’