Sözlü tarih çalışması nasıl yapılır sırasıyla yazınız? 1

Sözlü tarih çalışması nasıl yapılır sırasıyla yazınız?

Sözlü tarih çalışması yapmak, belirli bir konu veya tarihi olay hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve bu bilgileri anlamak için önemli bir süreçtir. İşte sözlü tarih çalışması yaparken izleyebileceğiniz adımlar:

 1. Konu Seçimi:
  • İlginizi çeken bir tarihî olay, dönem veya kişiyi seçin.
  • Konunun sınırlarını belirleyin, genel bir konuyu spesifik bir hale getirin.
 2. Kaynak Araştırması:
  • Kitaplar, makaleler, belgeler, güvenilir internet siteleri gibi kaynaklardan faydalanarak konu hakkında detaylı bilgi edinin.
  • Farklı kaynaklardan alınan bilgileri karşılaştırarak güvenilir ve doğru bilgileri seçin.
 3. Temel Bilgileri Belirleme:
  • Konuyla ilgili temel kavramları ve tarihsel bağlamı anlamaya çalışın.
  • Kim, ne, neden, nasıl, ne zaman gibi temel sorulara cevap arayın.
 4. Ana Fikirleri ve Alt Konuları Belirleme:
  • Konunun ana fikirlerini ve alt konularını belirleyerek bu konuları anlamaya çalışın.
 5. Soru Hazırlama:
  • Konuyla ilgili sorular oluşturun. Bu sorular, hem derinlemesine araştırma yapmanızı hem de sözlü sunumunuzu zenginleştirmenizi sağlar.
 6. Röportajlar ve Mülakatlar:
  • Eğer mümkünse, konuyla ilgili uzmanlarla veya konuyla ilgisi olan kişilerle mülakatlar yapın.
  • Ayrıca, konuyla ilgili tanıklıkları, kişisel hikayeleri içeren kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
 7. Sunumunuzu Planlama:
  • Başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerini içeren bir plan yapın.
  • Anahtar noktalarınızı sıralayarak sunumunuzun akışını düzenleyin.
 8. Sözlü Sunum:
  • Sunumunuzun başında konunuzu ve amacınızı belirtin.
  • Temel bilgileri ve ana fikirleri açıklayın.
  • Sorulara ve eleştirilere açık olun.
  • Sunumunuzu canlandırmak için görsel malzemeler (resimler, grafikler) kullanın.
 9. Geribildirim Alma:
  • Sunumunuzun ardından izleyicilerden geri bildirim alın.
  • Eleştirilere açık olun ve gelişim için bu geri bildirimleri değerlendirin.
 10. Çalışmanızı Düzenleme:
  • Sunum sonrasında elde ettiğiniz geri bildirimleri kullanarak çalışmanızı düzenleyin.
  • Eksik veya belirsiz kısımları tamamlayın.
 11. Kaynakça Oluşturma:
  • Kullandığınız kaynaklara uygun bir şekilde kaynakça oluşturun.
  • Bilgi alıntılarını doğru bir şekilde belirttiğinizden emin olun.

Bu adımları takip ederek, sözlü tarih çalışmanızı düzenli bir şekilde planlayabilir ve etkili bir sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Sözlü tarih çalışması ne demektir?

Sözlü tarih çalışması, tarihî olaylar, dönemler veya kişiler hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri daha geniş bir kitleye aktarmak amacıyla gerçekleştirilen bir tür araştırmadır. Bu tür çalışmalar genellikle sözlü sunumlar veya röportajlar şeklinde ortaya konur. Sözlü tarih, tarihî olayları ve süreçleri daha kişisel ve duygusal bir bakış açısıyla ele almayı amaçlar.

Sözlü tarih çalışmaları genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:

 1. Röportajlar ve Mülakatlar: Yaşayan tanıklarla, tarihî olaylara bizzat şahit olan kişilerle yapılan görüşmeler. Bu, olayların iç yüzünü anlama ve kişisel hikayeleri kaydetme fırsatı sunar.
 2. Aile Hikayeleri ve Anılar: Sözlü tarih, sadece büyük tarihî olayları değil, aynı zamanda bireylerin ve ailelerin yaşadığı olayları da içerir. Bu, tarihî olayları daha kişisel ve insan odaklı bir perspektifle ele almayı sağlar.
 3. Topluluk Hikayeleri: Belirli bir topluluğun veya grup insanın tarihini anlamak ve kaydetmek için yapılan çalışmalar. Bu, belli bir coğrafi bölge, meslek grubu veya etnik topluluk gibi çeşitli grupları kapsayabilir.
 4. Sözlü Sunumlar: Araştırılan konuyu anlatan ve izleyicilere bilgi aktaran sözlü sunumlar. Bu, bilgilerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar.
 5. Belgeleme ve Arşivleme: Elde edilen bilgilerin belgelenmesi ve arşivlenmesi, gelecek nesillere ulaşması için önemlidir.

Sözlü tarih çalışmaları, yazılı kaynaklardan farklı olarak bireylerin deneyimlerini ve yaşanmışlıklarını vurgular. Bu, tarihî olayların daha insan odaklı, duygusal ve kişisel bir bakış açısıyla anlaşılmasına olanak tanır. Bu tür çalışmalar, tarihi daha yaşanabilir ve anlam dolu hale getirerek geçmişle güçlü bir bağ kurmayı amaçlar.

Sözlü Tarih çalışması nasıl yapılır?

Sözlü tarih çalışması yapmak, bireylerin veya toplulukların tarihlerini anlamak, kaydetmek ve aktarmak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. İşte sözlü tarih çalışması yaparken izleyebileceğiniz adımlar:

 1. Konu Belirleme:
  • Araştırma yapmak istediğiniz konuyu belirleyin. Bu konu bireysel bir yaşam hikayesi, topluluk hikayesi veya belli bir döneme ait anılar olabilir.
 2. Röportaj Planı Yapma:
  • Röportajı kiminle yapacağınıza karar verin. Bu kişi bir aile büyüğü, topluluk üyesi veya konuyla ilgili bir uzman olabilir.
  • Röportajı yapmadan önce sorularınızı belirleyin. Genel tarihî bağlamı anlatan sorular ve kişisel deneyimlere odaklanan sorular içermelidir.
 3. Güven Oluşturma:
  • Röportaj yapacağınız kişiyle iletişim kurarak güven oluşturun. Bu, daha derin ve samimi bir konuşma için önemlidir.
 4. Röportajı Gerçekleştirme:
  • Röportajı plana göre gerçekleştirin. Duyguları, deneyimleri ve anıları detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışın.
  • Kayıt cihazı kullanarak röportajı kaydedin veya notlar alın.
 5. Veri Analizi:
  • Röportajdan elde ettiğiniz verileri analiz edin. Temel bilgileri çıkarın ve önemli detayları belirleyin.
 6. Belgeleme ve Arşivleme:
  • Elde ettiğiniz bilgileri belgeleyin ve arşivleyin. Bu, gelecek nesiller veya başka araştırmacılar için önemlidir.
 7. Sözlü Tarih Materyali Oluşturma:
  • Röportajı temel alarak sözlü tarih materyalinizi oluşturun. Bu materyal, metin, video, ses kaydı veya diğer medya türlerini içerebilir.
 8. Paylaşım ve Sunum:
  • Sözlü tarih materyalinizi paylaşmak için uygun bir platform veya yöntem belirleyin. Bu bir sunum, belgesel film, kitap veya diğer medya araçları olabilir.
 9. Geribildirim Toplama:
  • Materyalinizi paylaştıktan sonra geribildirim toplayın. İzleyicilerin veya dinleyicilerin geri dönüşleri, çalışmanızı geliştirmenize yardımcı olabilir.
 10. Kaynakça ve Referanslar:
  • Kullandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayın. Bu, çalışmanızın güvenilirliğini artırır.

Sözlü tarih çalışması, tarihi bireylerin ve toplulukların bakış açısından anlamak ve kaydetmek için etkili bir yöntemdir. Bu adımları takip ederek, derinlemesine ve kişisel bir bakış açısıyla tarihî bilgileri elde edebilir ve paylaşabilirsiniz.