Sosyal sorumluluk kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır? 1

Sosyal sorumluluk kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Sosyal sorumluluk kavramı, modern anlamıyla özellikle 20. yüzyılın ortalarında daha fazla dikkat çekmeye başlamış bir kavramdır. Ancak, toplumsal sorumluluk ve işletmelerin topluma karşı sorumluluklarına dair düşünceler tarihsel olarak farklı kültürlerde ve dönemlerde de bulunabilir.

İşletmelerin toplumsal sorumluluklarını vurgulayan ve tanımlayan önemli bir dönüm noktası, 1953 yılında Yale Üniversitesi’nde Howard R. Bowen tarafından yazılan “Sosyal Sorumluluk ve İşletmeler” adlı kitaptır. Bu kitap, işletmelerin sadece kar amacı güden kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumun genel çıkarlarına da hizmet etmeleri gerektiğini öne sürdü. Bu çalışma, işletmelerin ekonomik başarının ötesinde sosyal ve toplumsal sorumluluklarının olduğunu vurgulayan öncü metinlerden biridir.

Bundan sonra, 1960’ların ve 1970’lerin sosyal hareketleri, çevre sorunları, tüketici hakları gibi konular da işletmelerin toplumsal sorumluluklarına daha fazla odaklanılmasını sağladı. 1980’lerde Milton Friedman gibi bazı ekonomistler, işletmelerin tek sorumluluğunun kar elde etmek olduğunu savunsa da, diğer birçok düşünür ve lider, işletmelerin topluma karşı sorumluluklarını sürdürdü.

Sonuç olarak, sosyal sorumluluk kavramı modern anlamıyla 20. yüzyılın ortalarında daha fazla önem kazanmış olmasına rağmen, insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde işletmelerin topluma karşı sorumluluklarına dair farklı düşünceler bulunmaktadır.

Sosyal sorumluluk nedir ?

Sosyal sorumluluk, bireylerin, kurumların (örneğin işletmeler veya kuruluşlar) ve toplumun genel olarak, ekonomik ve hukuksal yükümlülüklerinin ötesinde, toplumsal, çevresel ve etik konularda duyarlılık göstererek, bu konularda olumlu etkiler yaratma taahhüdüdür. Sosyal sorumluluk, sadece kâr elde etme hedefinden ziyade, toplumun genel refahını artırmayı ve sürdürülebilirlik ilkesini gözetmeyi amaçlar.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde bireyler ve kurumlar, aşağıdaki alanlarda çeşitli faaliyetlerde bulunabilir:

 1. Çevresel Sorumluluk: Kurumlar, üretim süreçlerini ve faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde yürüterek doğal kaynakları ve çevreyi koruma amacını taşırlar.
 2. Toplumsal Sorumluluk: Kurumlar, yerel toplumların ihtiyaçlarına destek olur, eğitim, sağlık, iş imkanları gibi sosyal konularda katkı sağlar.
 3. Etik Sorumluluk: Kurumlar, etik değerleri ve toplumsal normları gözeterek iş yaparlar, dürüstlük, şeffaflık ve adil davranışları teşvik ederler.
 4. Çalışan Hakları: Kurumlar, çalışanların haklarını korumak, adil çalışma koşulları sağlamak, eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmek gibi sorumlulukları üstlenir.
 5. Tüketici Hakları: Kurumlar, tüketicilere güvenli ve kaliteli ürünler sunma, doğru bilgi sağlama ve tüketici haklarını koruma sorumluluğunu taşırlar.
 6. Toplumsal Projeler ve Bağışlar: Kurumlar, topluma fayda sağlayan projelerde yer alabilir veya hayır işleri ve bağışlar aracılığıyla topluma katkıda bulunabilirler.

Sosyal sorumluluk, iş dünyası, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasında işbirliği ve uyum gerektirir. Bu kavram, işletmelerin sadece ekonomik hedeflerle sınırlı kalmayarak, toplumsal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurduğu bir yaklaşımı ifade eder.

Sosyal sorumluluk projesi örnekleri ?

Sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli toplumsal, çevresel ve insani konularda farkındalık yaratmayı, destek sağlamayı veya olumlu değişimler yaratmayı amaçlayan projelerdir. İşte farklı alanlardan örnek sosyal sorumluluk projeleri:

 1. Eğitim Projeleri:
  • Okul yapımı veya yeniden düzenlemesi: Eğitim altyapısının iyileştirilmesi için okul yapımı veya yeniden düzenleme projeleri gerçekleştirilebilir.
  • Burs ve eğitim destekleri: Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişimi sınırlı olan öğrencilere burs veya eğitim destekleri sağlanabilir.
 2. Sağlık Projeleri:
  • Ücretsiz sağlık taramaları: Toplumun sağlık durumunu izlemek ve erken teşhis sağlamak için ücretsiz sağlık taramaları düzenlenebilir.
  • Sağlık kampanyaları: Bilinçlendirme amaçlı sağlık kampanyaları, aşı kampanyaları gibi projeler yürütülebilir.
 3. Çevre Projeleri:
  • Temizlik etkinlikleri: Plaj temizliği, çevre temizliği gibi etkinliklerle çevre kirliliğiyle mücadele edilebilir.
  • Ağaç dikimi: Ormanların korunması ve çevre için ağaç dikim kampanyaları düzenlenebilir.
 4. Sosyal Farkındalık Projeleri:
  • Engellilik farkındalığı: Engellilik konusunda toplumsal farkındalık artırmak için etkinlikler düzenlenebilir.
  • Kadın hakları kampanyaları: Cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla projeler geliştirilebilir.
 5. Toplumsal Kalkınma Projeleri:
  • Mikro kredi programları: Küçük işletmelerin ve girişimcilerin desteklenmesi amacıyla mikro kredi programları başlatılabilir.
  • Mesleki eğitim: Dezavantajlı gruplara (örneğin işsiz gençler) yönelik mesleki eğitim programları düzenlenebilir.
 6. Hayır İşleri ve Yardım Projeleri:
  • Gıda dağıtımı: İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlamak için projeler geliştirilebilir.
  • Evsizlere destek: Evsiz insanlara barınma, yiyecek ve temel ihtiyaçlar sağlamayı amaçlayan projeler yürütülebilir.
 7. Çocuk Hakları ve Koruma Projeleri:
  • Çocuk işçiliğiyle mücadele: Çocuk işçiliği sorununa dikkat çekmek ve engellemek için projeler oluşturulabilir.
  • Çocuk sağlığı ve eğitimi: Çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimi için projeler yürütülebilir.

Bu projeler, sosyal sorumluluk kavramının geniş yelpazesini yansıtmaktadır. Her bir proje, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanabilir ve uygulanabilir.