Soru kelimeleri nedir? 1

Soru kelimeleri nedir?

“Soru kelimeleri,” bir soru ifadesini oluşturan kelimelerdir. Bu kelimeler, bir cümlenin bir soru olarak yapılandırılmasına yardımcı olur. Türkçe’de sık kullanılan soru kelimeleri şunlardır:

 1. Kim? – Özneden bahsederken kullanılır.
  • Örnek: Kim geldi?
 2. Ne? – Nesne veya durum hakkında sorulan bir soru kelimesidir.
  • Örnek: Ne yapıyorsun?
 3. Nerede? – Yer belirten soru kelimesi.
  • Örnek: Nerede yaşıyorsun?
 4. Ne zaman? – Zaman belirten soru kelimesidir.
  • Örnek: Ne zaman geleceksin?
 5. Neden? – Sebep veya amaç hakkında soru sormak için kullanılır.
  • Örnek: Neden ağlıyorsun?
 6. Nasıl? – Yöntem, durum veya şekil hakkında sorulan bir soru kelimesidir.
  • Örnek: Nasıl yapıldı?
 7. Hangi? – Seçenekleri belirtmek veya belirli bir şeyi sormak için kullanılır.
  • Örnek: Hangi kitabı okudun?
 8. Kaç? – Sayısal miktar hakkında soru sormak için kullanılır.
  • Örnek: Kaç kişi var?

Bu kelimeler cümle içinde kullanıldığında, cümlenin bir soru cümlesi olduğunu belirtirler.

Soru cümle nedir örnek?

Soru cümleleri, bir şeyi sormak, bilgi almak veya karşı tarafın görüşünü öğrenmek amacıyla kullanılan cümlelerdir. Türkçe’de soru cümleleri genellikle soru kelimeleri ile başlar. İşte birkaç örnek:

 1. Kim geldi?
  • Bu cümlede “kim” soru kelimesiyle bir kişinin kim olduğunu sormaktadır.
 2. Ne yapıyorsun?
  • “Ne” kelimesiyle bir eylemi veya durumu sormaktadır.
 3. Nerede yaşıyorsun?
  • “Nerede” sorusu, birinin yaşadığı yer hakkında bilgi istemektedir.
 4. Ne zaman geleceksin?
  • “Ne zaman” kelimesi, bir olayın zamanını sormak için kullanılmıştır.
 5. Neden ağlıyorsun?
  • “Neden” kelimesi, birinin duygusal durumu veya sebebini sormak amacıyla kullanılır.
 6. Nasıl yapıldı?
  • “Nasıl” kelimesi, bir işin veya olayın nasıl gerçekleştiğini sormak için kullanılır.
 7. Hangi kitabı okudun?
  • “Hangi” kelimesi, belirli bir seçenek arasından bir şeyi sormak için kullanılır.
 8. Kaç kişi var?
  • “Kaç” kelimesi, sayısal bir miktarı sormak amacıyla kullanılır.

Bu cümlelerdeki soru kelimeleri, cümlenin soru olduğunu belirtir ve karşı taraftan bilgi veya cevap almayı amaçlar.

Soru eki olan misin nasıl yazılır?

“Soru eki” olarak adlandırılan ek, bir cümlenin soru olma durumunu belirten bir ekdir. Türkçe’de, bu soru eki genellikle “-mı/-mi?” veya “-mu/-mü?” şeklinde gelir. Hangi halin kullanılacağı ise eklemeye geldiği kelimenin son ünlüsüne bağlıdır.

Örneğin:

 • “Eve gidiyor musun?” (Burada “-musun” soru eki, “gidiyor” kelimesine eklenmiştir.)
 • “Bugün okula gelecek misin?” (“-misin” soru eki, “gelecek” kelimesine eklenmiştir.)

Ancak, eğer eklemeye geldiği kelimenin son ünlüsü “a”, “e”, “ı”, “i” ünlülerinden biri ise “-mı” veya “-mi” kullanılır. Örneğin:

 • “Gelir misin?” (Burada “-misin” soru eki, “gelir” kelimesine eklenmiştir.)
 • “Yapar mısın?” (“-mısın” soru eki, “yapar” kelimesine eklenmiştir.)

Özetle, soru eki “-mı/-mi?” veya “-mu/-mü?” şeklinde gelir ve eklemeye geldiği kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak seçilir.