Sınıf Kuralları Nelerdir 10 tane? 1

Sınıf Kuralları Nelerdir 10 tane?

Bir sınıfın düzenini sağlamak ve öğrencilerin davranışlarını kontrol etmek için kullanılabilecek temel sınıf kurallarını aşağıda bulabilirsiniz. Ancak sınıf kuralları, öğretmenin tercihlerine, öğrenci yaşlarına ve sınıfın özel ihtiyaçlarına göre değişebilir:

 1. Saygılı Olmak: Öğrencilerin birbirlerine, öğretmene ve sınıf malzemelerine saygılı olmaları önemlidir.
 2. Dikkatli Dinlemek: Öğrencilerin öğretmenin talimatlarını ve diğer öğrencilerin görüşlerini dikkatlice dinlemeleri gerekmektedir.
 3. Zamanında Gelip Katılmak: Sınıfın başlama ve sona erme saatlerine zamanında gelmek önemlidir.
 4. Görevlerini Yapmak: Öğrencilerin ödevlerini ve sınıf görevlerini zamanında ve düzgün bir şekilde tamamlamaları beklenir.
 5. Konuşma Kuralları: Sınıf içinde uygun zamanlarda konuşmak, konuşma sırasında sıraya uymak ve diğerlerinin konuşmasını engellememek önemlidir.
 6. Sessizlik: Sessiz çalışma veya sınav anlarında sessiz olmak ve diğerlerini rahatsız etmemek önemlidir.
 7. Temizlik ve Düzen: Öğrencilerin sınıfın temiz ve düzenli tutulmasına yardımcı olmaları gerekmektedir.
 8. Yardımlaşmak: Öğrencilerin birbirlerine yardım etmeleri ve işbirliği yapmaları teşvik edilmelidir.
 9. İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Bilgisayar veya diğer teknolojik cihazların sınıf içinde uygun bir şekilde kullanılması gerektiği belirtilmelidir.
 10. Saldırganlık ve Zorbalık: Her türlü fiziksel veya sözlü saldırganlık ve zorbalığın kabul edilemez olduğu vurgulanmalıdır.

Sınıf kuralları, öğrencilere istikrarlı bir çevre sunarak öğrenme süreçlerini desteklemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, öğrencilerin bu kurallara katılımı ve anlayışı için açık bir iletişim kanalı sağlamak da önemlidir.

Sınıf kuralları nasıl olmalı?

Sınıf kuralları, öğrencilerin ve öğretmenin sınıf içinde birlikte uyumlu bir ortamı sürdürebilmeleri için belirlenir. İşte etkili sınıf kurallarını oluştururken dikkate almanız gereken bazı önemli prensipler:

 1. Katılımcı Bir Süreç: Sınıf kurallarını belirleme sürecine öğrencileri dahil edin. Öğrencilere kuralları oluşturma sürecinde fikirlerini paylaşma ve katkıda bulunma fırsatı vermek, onların daha fazla sahiplenmelerini sağlar.
 2. Az ve Öz Olmalı: Sınıf kuralları karmaşık veya fazla sayıda olmamalıdır. İdeal olarak, 5-7 temel kural yeterli olacaktır. Karmaşıklıktan kaçınmak, kuralların daha anlaşılır ve hatırlanabilir olmasını sağlar.
 3. Olumlu ve İnşa Edici Olmalı: Kurallar olumsuz ifadeler yerine olumlu ve yapıcı bir dil kullanarak belirlenmelidir. Örneğin, “Saygılı olun” yerine “Birbirimize saygı gösterelim” gibi pozitif ifadeler kullanabilirsiniz.
 4. Somut ve Açık Olmalı: Kurallar soyut olmamalı ve herkesin ne yapması veya yapmaması gerektiğini net bir şekilde ifade etmelidir. Belirsizlikten kaçının.
 5. Adil Olmalı: Kurallar tüm öğrencilere eşit şekilde uygulanabilir olmalıdır. Herkesin aynı kurallara uyması gerektiğini vurgulayın.
 6. Esnek Olmalı: Sınıf kurallarının zaman zaman gözden geçirilip güncellenmesine izin verin. Özellikle sınıf dinamikleri değiştikçe veya yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça kuralları yeniden değerlendirmek önemlidir.
 7. Olumsuz Sonuçlar Belirlemeli: Kurallara uymamanın sonuçlarını net bir şekilde belirtin. Bu sonuçlar, uygulanabilir ve adil olmalıdır.
 8. Ödüllendirme ve Takdir İçermeli: Sadece kurallara uymamanın değil, kurallara uymanın da ödüllendirilmesi veya takdir edilmesi önemlidir. Bu, olumlu davranışları teşvik eder.
 9. İletişim ve Tartışma İçin Açık Olun: Öğrencilere, kuralların neden gerektiğini anlamaları için fırsat verin. Ayrıca, öğrencilerin kurallar hakkında sorular sormalarına ve endişelerini dile getirmelerine olanak tanıyın.
 10. Sürekli Hatırlatma ve Gözden Geçirme: Sınıf kurallarını düzenli olarak hatırlatın ve gerektiğinde gözden geçirin. Öğrencilere kuralların önemini ve uygulanmasını neden önemsediklerini açıklayın.

Son olarak, sınıf kurallarını belirleme süreci, öğrencilerin katılımını ve anlayışını artırmak için önemlidir. Kuralların açıklanması, anlaşılması ve kabul edilmesi için zaman ayırın.

Sınıf kuralları neden var?

Sınıf kuralları, eğitim ortamında düzeni sağlamak ve öğrencilere rehberlik etmek için belirlenen yönergelerdir. Bu kuralların varlığı ve önemi şu nedenlerle vardır:

 1. Düzen ve Disiplin: Sınıf kuralları, sınıf içinde düzeni ve disiplini sağlamak için gereklidir. Düzenli bir ortam, öğrencilerin daha iyi odaklanmalarını, daha etkili öğrenmelerini ve sınıfın verimli çalışmasını sağlar.
 2. Güvenlik: Bazı sınıf kuralları, öğrencilerin ve öğretmenin fiziksel ve duygusal güvenliğini koruma amacı taşır. Örneğin, zorbalık veya saldırgan davranışların engellenmesi için kurallar belirlenebilir.
 3. Eşitlik ve Adalet: Sınıf kuralları, öğrencilerin eşit haklara sahip olduğunu ve herkesin aynı kurallara uyması gerektiğini vurgular. Bu, öğrenciler arasında adaletin ve eşitliğin sağlanmasını destekler.
 4. Toplumsal Normları Öğretmek: Sınıf kuralları, öğrencilere toplumda kabul edilebilir davranışları öğretir. Öğrencilere neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin kabul edilemez olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
 5. Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: Sınıf kuralları, öğrencilere sorumluluk almayı ve davranışlarının sonuçlarına katlanmayı öğretir. Kurallara uymadıklarında sonuçlarla karşılaşacaklarını bilirler.
 6. İyi Alışkanlıkların Teşviki: Sınıf kuralları, öğrencilere iyi çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi ve işbirliği gibi yaşam becerilerini geliştirmeleri için rehberlik eder.
 7. İletişimi Kolaylaştırma: Sınıf kuralları, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Öğrenciler, kuralların neden önemli olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini anladıklarında, sorunların çözümü için daha açık ve yapıcı bir şekilde iletişim kurabilirler.
 8. Öğrenme Ortamının İyileştirilmesi: İyi tasarlanmış sınıf kuralları, öğrencilerin daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir. Öğrenciler, kurallara uyduklarında daha fazla odaklanabilirler.

Sınıf kuralları, sınıf içi deneyimi düzenlemek ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için önemli bir araçtır. Ayrıca, sosyal normları ve sorumlulukları öğretme konusunda da kritik bir rol oynarlar.