Sınıf içi disiplin nasıl sağlanır? 1

Sınıf içi disiplin nasıl sağlanır?

Sınıf içi disiplini sağlamak, öğrencilerin verimli bir öğrenme ortamında bulunmalarını ve öğretmenin dersi rahatça işlemesini sağlar. Disiplini sağlamak için birçok strateji ve yöntem bulunmaktadır. İşte sınıf içi disiplini sağlamanın bazı yolları:

 1. Beklentileri Belirleyin ve İletin: İlk derslerde sınıf kurallarını belirleyin ve bu kuralları öğrencilere net bir şekilde ifade edin. Ayrıca, kuralların neden önemli olduğunu da açıklayarak öğrencilerin bu kurallara uygun davranmaları için bir sebep sunun.
 2. Kurallara Tutarlılıkla Uyun: Kurallar konduktan sonra, onlara tutarlı bir şekilde uyulması gerekir. Eğer bir kuralı ihlal eden bir öğrenciye müdahale edilmezse, diğer öğrenciler de kuralları ciddiye almaz.
 3. Pozitif Takdir: Öğrencilerin iyi davranışlarını ve başarılarını takdir etmek, onları bu tür davranışlara teşvik eder. Övgü ve teşvik, disiplini sağlama konusunda cezalandırmadan daha etkilidir.
 4. Fiziksel Düzen: Sınıfın fiziksel düzeni, öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve disiplinli bir şekilde oturmaları için önemlidir. Öğrenci masalarının düzeni, öğretmenin tüm sınıfa rahatça ulaşabildiği bir şekilde olmalıdır.
 5. Öğrencilerle İlişkiler: Öğretmenin öğrencilerle kurduğu olumlu ve saygılı ilişki, sınıf içi disiplini sağlamada çok önemlidir. Öğrencilere değer verdiğinizi ve onların başarılı olmalarını istediğinizi göstermek, onların da size saygı göstermelerini sağlar.
 6. Dikkat Çekici Başlangıçlar: Dersin başında öğrencilerin dikkatini çekecek bir giriş yapmak, onların ilgisini derse çekmeye yardımcı olur.
 7. Aktif Öğrenme: Öğrencilerin sıkılmaması için ders içeriğini interaktif ve çeşitli aktivitelerle destekleyin. Aktif öğrenme yöntemleri, öğrencilerin dikkatlerini derste tutmalarına yardımcı olur.
 8. Olumsuz Davranışları Erken Teşhis Edin: Olumsuz bir davranışın başlamasını engellemek, onu sonlandırmaktan daha kolaydır. Öğrencinin dikkatinin dağıldığını veya rahatsızlık duyduğunu fark ederseniz, hemen müdahale edin.
 9. Bireysel Farklılıkları Gözetin: Her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzı ve ihtiyacı vardır. Bu farklılıkları tanımak ve dersi buna göre planlamak, öğrencilerin dikkatlerini derste tutmalarına yardımcı olabilir.
 10. Açık İletişim: Öğrencilere, onların düşüncelerini ve hislerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam sunun. Bir problem yaşandığında, öğrenciyle birebir konuşarak sorunu çözmeye çalışın.
 11. Esnek Olun: Her zaman planladığınız gibi gitmeyebilir. Esnek olmak ve gerektiğinde planlardan sapmak, sınıfın ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilmenizi sağlar.

Son olarak, sınıf içi disiplini sağlama konusunda sabırlı olmalı ve sürekli olarak geliştirmeye açık olmalısınız. Her sınıfın kendi dinamikleri ve ihtiyaçları vardır, bu nedenle stratejilerinizi bu ihtiyaçlara göre uyarlamak önemlidir.

Disiplin için ne yapmalı?

Disiplin sağlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Kuralları ve Beklentileri Belirleyin: Öncelikle, sınıf içi davranışları düzenleyecek kuralları ve beklentileri net bir şekilde belirleyin. Bu kuralları yazılı olarak sınıfa sunun ve öğrencilere açıklayın.
 2. Kuralların Nedenlerini Açıklayın: Öğrencilere kuralların ve beklentilerin neden önemli olduğunu anlatın. Bu kuralların sınıf içi düzeni sağlamak ve herkesin rahatça öğrenmeyi sürdürebilmesini sağlamak için olduğunu vurgulayın.
 3. Tutarlı Olun: Kurallara tutarlı bir şekilde uyun ve uymalarını bekleyin. Eğer bir kural ihlal edildiğinde müdahale etmezseniz, öğrenciler kuralları ciddiye almazlar. Kuralları herkes için eşit bir şekilde uygulayın.
 4. Övgü ve Teşvik Kullanın: Öğrencilerin olumlu davranışlarını takdir edin. Övgü ve teşvik, disiplin sağlamanın pozitif bir yoludur. Öğrencilere iyi davranışları için teşekkür edin ve ödüllendirin.
 5. Olumsuz Davranışları Erken Tanıyın: Olumsuz davranışları erken tanıyın ve hemen müdahale edin. Sorunları büyümeden çözmek daha kolaydır.
 6. Sakin ve Profesyonel Olun: Öğrencilerin olumsuz davranışlarına karşı sakin ve profesyonel bir şekilde tepki verin. Öfke veya sinir, olumsuz bir sınıf ortamına yol açabilir.
 7. Bireysel İlgilenin: Her öğrenci farklıdır, bu nedenle bireysel ihtiyaçlarına ve davranışlarına dikkat edin. Olumsuz davranışın altında yatan nedenleri anlamaya çalışın.
 8. Öğrencilere Sorumluluk Verin: Öğrencilere sınıf kurallarını koruma ve sınıf içi düzeni sağlama konusunda sorumluluk verin. Örneğin, sınıf temsilcileri veya kuralları hatırlatan öğrenciler atayabilirsiniz.
 9. Ebeveynlerle İletişimde Olun: Olumsuz davranışları olan öğrencelerin ebeveynleriyle düzenli iletişimde olun. İşbirliği yaparak öğrencinin davranışlarını düzeltmeye çalışın.
 10. Eğitici ve Öğretici Olun: Öğrencilere sadece kuralları hatırlatmakla kalmayın, aynı zamanda nedenlerini ve sonuçlarını açıklayarak eğitici bir yaklaşım benimseyin. Öğrencilere olumlu davranışları nedenlerini anladıklarında daha iyi uygulamalarına yardımcı olun.
 11. Esnek Olun: Her öğrencinin farklı ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle, disiplin yaklaşımınızı öğrencinin gereksinimlerine göre ayarlayın.
 12. Uzun Vadeli Hedeflere Odaklanın: Sınıf içi disiplini sağlamak sadece kısa vadeli bir hedef değildir. Uzun vadeli bir perspektifle, öğrencilere olumlu davranış alışkanlıkları kazandırmaya çalışın.
 13. Kişisel Gelişiminizi Sürdürün: Öğrencilerle daha iyi iletişim kurmak ve disiplini sağlamak için kişisel gelişiminizi sürdürün. Öğrenci davranışlarını anlamak ve etkili bir şekilde yönetmek için eğitim ve kaynakları takip edin.

Sınıf içi disiplini sağlamak, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve daha olumlu bir sınıf ortamına katkıda bulunur. Bu nedenle sabırlı olun, öğrencilerin gelişimine odaklanın ve sürekli olarak disiplin stratejilerinizi iyileştirmeye çalışın.

Iyi bir sınıf yönetimi nasıl olmalıdır?

İyi bir sınıf yönetimi, sınıf içi disiplini sağlama, öğrencilerin öğrenmelerini teşvik etme ve olumlu bir sınıf ortamı yaratma sürecini içerir. İşte iyi bir sınıf yönetimi sağlamak için dikkate almanız gereken bazı önemli unsurlar:

 1. Sınıf Kuralları ve Beklentileri: Sınıf kurallarını ve beklentileri belirleyin ve bu kuralları öğrencilere net bir şekilde ileterek anlayışlarını sağlayın. Kuralların ve beklentilerin nedenlerini açıklayarak, öğrencilerin neden bu kurallara uymaları gerektiğini anlatın.
 2. Tutarlılık: Kurallara ve kuralların uygulanmasına tutarlılık gösterin. Öğrenciler kurallara uyduklarında ödüllendirilmeli, kuralları ihlal ettiklerinde ise uygun bir şekilde müdahale edilmelidir.
 3. Olumlu İletişim: Öğrencilerle olumlu ve saygılı bir iletişim sürdürün. Öğrencilere değer verdiğinizi ve onların başarılı olmalarını istediğinizi gösterin. İyi iletişim, sınıf içi ilişkileri güçlendirir.
 4. Öğrenci Katılımını Teşvik Edin: Öğrencileri dersin içine çekmek ve katılımlarını teşvik etmek için etkileşimli ve ilgi çekici öğrenme yöntemleri kullanın. Sınıf içi etkinlikler ve tartışmalar, öğrencilerin daha fazla katılımını teşvik edebilir.
 5. Öğrenci Farklılıklarına Saygı Gösterin: Her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzı ve hızı vardır. Bu farklılıkları kabul edin ve öğrencilere farklı öğrenme fırsatları sunun.
 6. Planlama ve Hazırlık: Dersleri iyi bir şekilde planlayın ve hazırlık yapın. Öğrencilere net ve yapılabilir hedefler belirleyin. Planlı olmak, dersin akışını ve sınıfın düzenini sağlamak için önemlidir.
 7. Müdahale Stratejileri: Olumsuz davranışları erken teşhis edin ve uygun müdahale stratejileri kullanın. Öğrencilere davranışlarının sonuçlarını anlatın ve olumlu davranışları teşvik edin.
 8. Sınıf İçi Yönetim Araçları: Sınıf içi yönetimi kolaylaştırmak için teknoloji ve kaynakları kullanın. Örneğin, öğrenci katılımını takip etmek için sınıf içi yazılım veya öğretim materyallerini çeşitlendirmek için çevrimiçi kaynaklar kullanabilirsiniz.
 9. Ebeveyn İletişimi: Ebeveynlerle düzenli iletişimde olun. Olumlu bir işbirliği, öğrencinin davranışları ve öğrenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
 10. Kişisel Gelişim: Kendinizi sürekli olarak geliştirin. Eğitim ve profesyonel gelişim fırsatlarına katılın, yeni öğretim stratejilerini ve yaklaşımlarını öğrenin.
 11. Esneklik: Her sınıf ve her öğrenci farklıdır. Planlarınızı ve yaklaşımınızı sınıfın ihtiyaçlarına göre ayarlamaya hazır olun.
 12. Öz Değerlendirme: Düzenli olarak sınıf yönetiminizi gözden geçirin ve öğrenci geri bildirimlerini dikkate alın. Olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirerek iyileştirmeler yapın.

İyi bir sınıf yönetimi, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini ve sınıf içi deneyimlerini daha olumlu hale getirmelerini sağlar. Her öğretmenin kendi öğrencilerine ve sınıfına uygun bir yönetim tarzı olacaktır, bu nedenle bu prensipleri uygularken özgün ihtiyaçlara ve koşullara dikkat etmek önemlidir.