Şimşek çakarken hangi dua okunur? 1

Şimşek çakarken hangi dua okunur?

Şimşek çaktığında okunacak belirli bir dua İslam dini öğretilerinde belirtilmemiştir. Ancak, İslam’da genel olarak doğal olaylar karşısında okunabilecek bazı dualar vardır. Şimşek, gök gürültüsü gibi doğal olaylar karşısında Allah’a sığınmak için aşağıdaki dua önerilebilir:

“Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbül-Arşil-Azim.”

Bu dua, “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım ve O, Büyük Arş’ın Rabbidir.” anlamına gelir. Bu dua, Allah’a güvenmek, O’na sığınmak ve O’nun kudreti karşısında aciz olduğumuzu ifade etmek için kullanılabilir. Ancak, herhangi bir dua okunurken niyetin samimiyetle yapılmış olması önemlidir.

Gök Gürleyince salavat Getirilir mi?

İslam’da, doğa olayları karşısında dua etmek ve Allah’a sığınmak teşvik edilmiştir. Ancak, özel bir olay, mesela gök gürültüsü duyulduğunda salavat getirilmesi için özel bir kural belirlenmemiştir.

Salavat, genel olarak Peygamber Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) selam ve salât göndermek anlamına gelir. Müslümanlar, herhangi bir zaman veya durumda salavat getirebilirler. Dolayısıyla, gök gürültüsü duyulduğunda da salavat getirmek uygun olabilir.

Örneğin, “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” diyebilirsiniz. Bu dua, “Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine salat ve selam eyle” anlamına gelir.

Ancak, bu tür duaların niyetin samimi olması ve Allah’a olan bağlılığı ifade etmesi önemlidir.

Gök gurlerken yapılmaması gerekenler?

İslam’da, doğa olayları karşısında birtakım davranış kuralları ve dualar öğretilmemiştir. Ancak, genel olarak Müslümanlar, doğa olayları sırasında Allah’a sığınmak, dua etmek ve tevbe etmek gibi ibadetlerde bulunabilirler.

Gök gürültüsü veya şimşek gibi doğa olayları sırasında, İslam öğretilerine uygun olarak yapılması gerekenler şunlar olabilir:

  1. Allah’a Sığınmak: Doğa olayları sırasında, özellikle korku veya endişe duyulduğunda, Allah’a sığınmak önemlidir. “Euzu billahi min ash-shaytanir-rajim” ifadesiyle şeytandan Allah’a sığınabilirsiniz.
  2. Dua Etmek: Gök gürültüsü gibi olaylar karşısında dua etmek ve Allah’tan yardım dilemek müstehaptır. Dualarınızı samimi bir kalple yapmalısınız.
  3. Tevbe Etme: Doğa olayları sırasında veya herhangi bir zorlu durumda, geçmiş hatalarınıza tevbe etmek ve Allah’tan af dilemek önemlidir.
  4. Güven ve Teslimiyet: İslam, müminlere güven ve teslimiyet öğretir. Bu nedenle, doğa olayları sırasında Allah’ın kontrolünde olduğuna inanmak ve O’na güvenmek önemlidir.

Herhangi bir doğa olayı sırasında, öncelikle Allah’a yönelmek ve O’na sığınmak, İslam’ın temel öğretilerindendir. Ancak spesifik olarak “gök gürlerken yapılmaması gerekenler” konusunda belirli bir öğreti bulunmamaktadır. Önemli olan, bu tür durumlarla karşılaşıldığında Allah’a yönelmek, samimi bir şekilde dua etmek ve İslam ahlak ve değerlerine uygun bir şekilde davranmaktır.