Şii mezhebi ne demek? 1

Şii mezhebi ne demek?

Şii mezhebi, İslam’ın bir farklı yorumunu temsil eden bir İslam mezhebidir. İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren, İslam topluluğu (ümmet) içinde farklı görüşler ve yaklaşımlar ortaya çıktı. Bunlar, özellikle İslam peygamberi Muhammed’in vefatından sonra liderlik konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklarla daha belirgin hale geldi.

Şii mezhebi, bu tarihsel anlaşmazlıkların ardından Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin İslam topluluğunun lideri olması gerektiğini savunur. Bu görüşe göre, İslam’ın liderliği Peygamber Muhammed’in soyundan gelen İmamlar tarafından devam etmelidir. Bu, liderliğin sadece dini otoriteyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda ruhsal ve toplumsal rehberlikle ilişkilendirildiği anlamına gelir.

Şii inancının temel özelliklerinden biri, İmamların kutsal ve doğru yolun rehberleri olarak kabul edilmesidir. Şii mezhebi, özellikle İslam’ın ilk dönemlerindeki liderlik tartışmalarına dayanarak, İslam’ın gerçek yorumunun İmamlar tarafından sağlandığına inanır. Şii mezhebinin farklı alt grupları ve alt mezhepleri vardır ve bu gruplar arasında bazı inanç farklılıkları ve ibadet uygulamaları görülebilir.

Öte yandan, Sünni İslam mezhebi, İslam’ın liderliğini ilk dönemdeki dört halife olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali dışında başka bir otorite figürüne bağlamaz. Sünni İslam, dünya genelinde Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunu oluştururken, Şii İslam ise özellikle İran, Irak, Bahreyn ve Lübnan gibi bölgelerde daha fazla nüfusa sahiptir.

Şii fıkıh mezheplerinin en büyük kolu ?

Şii İslam’ının fıkıh (İslam hukuku) alanında en büyük kolunu “İmamiyye” veya “İmami Şii” olarak adlandırılan alt mezhep oluşturur. İmamiyye, İmamların liderliğine ve rehberliğine dayanan bir Şii İslam fıkıh geleneğini temsil eder. Bu mezhep, İmam Cafer Sadık’tan sonra on iki İmamın olduğuna inanır ve bu İmamların hem dini hem de toplumsal konularda otorite sahibi olduklarına inanır.

İmamiyye mezhebi içinde, on iki İmamın rehberliğine dayalı olarak birçok fıkhi görüş ve yorum geliştirilmiştir. Bu görüşler, ibadet, ahlak, hukuk ve diğer dini konularda rehberlik sağlamayı amaçlar. İmamiyye fıkıh mezhebi, İran, Irak, Lübnan, Bahreyn gibi bölgelerde en yaygın olan Şii mezhebidir.

İmamiyye mezhebi, diğer Şii alt mezhepleriyle de bazı farklılıklar içerebilir, ancak İmamiyye, en büyük ve en tanınmış Şii fıkıh geleneğini temsil eder.

şii alevi mi ?

Şii İslam’ı ve Alevilik, her ikisi de İslam’ın farklı yorumlarını temsil eden iki ayrı akımdır, ancak bazı benzerlikler ve farklılıklar da içerirler.

Şii İslam, Hz. Ali’nin ve onun soyundan gelen İmamların liderliğine vurgu yapar. Şii inancına göre, İmamlar sadece dini otorite değil, aynı zamanda İslam’ın gerçek yorumunu sağlayan rehberlerdir. İmam İmamiyye mezhebinde on iki İmamı içerirken, Zeydiyye mezhebinde beş İmamı içerir.

Alevilik ise, İslam’ın içinde yer alan ve özellikle İmam Ali ve İmam Hüseyin’e büyük bir sevgi ve saygı duyan bir inanç sistemidir. Alevilik, İslam’ın içinde özgün bir yol olarak kabul edilir ve bazı farklı ritüel ve ibadet uygulamalarını içerir. Alevilik, özellikle Anadolu’da ve bazı bölgelerde yaşayan Müslüman topluluklar arasında yaygındır.

Alevilik ve Şii İslam arasında bazı benzerlikler bulunsa da, farklılık gösteren inançları, ritüelleri ve ibadet biçimleri vardır. Örneğin, Alevilik’te cem evlerinde yapılan topluluk ibadeti ve cem ritüelleri, Alevilik ile Şii İslam arasındaki farklılıklardan biridir.

Sonuç olarak, Şii İslam ve Alevilik, İslam’ın farklı yorumlarını temsil eden iki ayrı akımdır, ancak her biri kendi içinde çeşitli mezhep ve alt grupları da barındırabilir.

şii ile sunni farkı ?

Şii İslam ve Sünni İslam, İslam’ın iki ana mezhebidir ve aralarında bazı inançsal, tarihsel ve kültürel farklar bulunmaktadır. İşte bu iki mezhebin bazı temel farkları:

 1. Liderlik ve İmamet Konusu:
  • Şii İslam: Şii mezhebi, İslam topluluğunun liderliğini Peygamber Muhammed’in soyundan gelen İmamların (ruhani liderlerin) görevi olarak görür. İmamların dini, ahlaki ve toplumsal otoriteleri olduğuna inanırlar.
  • Sünni İslam: Sünni mezhebi, İslam topluluğunun liderliğini seçilen halifelere veya liderlere bağlar. İlk dönemdeki dört halife (Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali) İslam topluluğunun liderleri olarak kabul edilir.
 2. İmamet Sayısı:
  • Şii İslam: İmami Şiiler, on iki İmamın (İmam Cafer Sadık’tan sonra on iki İmam) liderliğine inanır.
  • Sünni İslam: Sünni mezhebi, dört halifenin ardından İslam topluluğunun liderliği için özel bir sayıya bağlı değildir.
 3. İbadiyye ve Zeydiyye:
  • İbadiler, İmam Ali’nin soyundan gelen liderlere sahip olan farklı bir Şii alt mezhebidir. Onlar, özellikle Fas, Cezayir, Umman gibi bölgelerde yaşarlar.
  • Zeydiler, İmam Ali’nin soyundan gelen liderlere sahip olan bir diğer Şii alt mezhebidir. Yemen gibi bölgelerde bulunurlar.
 4. İbadi ve Alevilik:
  • İbadilik, İslam’ın İbadi mezhebi, tüm İmamların liderliğine değil sadece İmam Ali ve İmam Hüseyin gibi belirli İmamlara vurgu yapar. Özellikle Umman ve bazı Afrika ülkelerinde yaygındır.
  • Alevilik, özgün inançları ve ibadet uygulamaları olan bir akımdır. Özellikle Türkiye ve bazı diğer bölgelerde yaşayan Alevi Müslümanlar arasında yaygındır.
 5. İbadet ve Ritüeller:
  • Şii ve Sünni İslam, bazı ibadetlerde ve ritüellerde farklılıklar gösterir. Örneğin, namazda ve oruçta bazı farklılıklar bulunabilir. Ancak temel ibadetler genelde her iki mezhepte de benzerdir.
 6. Tarihsel ve Kültürel Etkiler:
  • Şii ve Sünni İslam, farklı tarihsel olaylar ve liderlik anlayışlarına dayanan kültürel farklılıklara sahiptir. Bu farklılıklar, özellikle İran, Irak, Suudi Arabistan gibi bölgelerde tarihsel ve siyasi dinamiklerle şekillenmiştir.

Bu temel farklar dışında, her iki mezhep içinde de çeşitli alt gruplar ve farklı görüşler bulunabilir. İslam dünyası geniş ve çeşitli olduğundan, Şii ve Sünni İslam arasındaki farklılıklar da bölgesel ve kültürel bağlamda değişebilir.