Sıfır Gerçel sayı mıdır? 1

Sıfır Gerçel sayı mıdır?

Evet, sıfır bir gerçel sayıdır. Gerçel sayılar kümesi, rasyonel ve irrasyonel sayıları içeren geniş bir sayılar kümesini ifade eder. Rasyonel sayılar, oran olarak ifade edilebilen sayılardır (örneğin kesirler). Irrasyonel sayılar ise kesir şeklinde ifade edilemeyen sayılardır (örneğin √2 veya π).

Sıfır, bir bölme işlemi olarak 0/1 şeklinde ifade edilebilir, bu da onun rasyonel bir sayı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, sıfır gerçel sayılar kümesinin bir üyesidir.

Gerçel sayılar nelerdir?

Gerçel sayılar, matematikte birçok farklı sayı türünü kapsayan geniş bir sayılar kümesini ifade eder. Gerçel sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimidir. Şimdi bu iki kümeyi ayrı ayrı ele alalım:

 1. Rasyonel Sayılar (Q):
  • Bir bölme işlemi olarak ifade edilebilen sayılardır.
  • �� şeklinde ifade edilebilirler, burada “a” ve “b” tam sayılardır ve “b” sıfırdan farklıdır.
  • Örnekler: 12, 45, 7 (çünkü 7’yi 71 olarak yazabiliriz), 0, -3
 2. Irrasyonel Sayılar:
  • Kesir şeklinde ifade edilemeyen sayılardır.
  • Onların ondalık açılımı asla sona ermez ve asla bir dizi tekrarlamaz.
  • Örnekler: 2, , altın oran (), e (doğal logaritmanın tabanı)

Gerçel sayılar bu iki kümenin birleşiminden oluşur ve herhangi bir tam sayı, rasyonel sayı veya irrasyonel sayı bir gerçel sayı olarak kabul edilir.

Sayı doğrusunda, gerçel sayılar sürekli bir şekilde yer alırlar. Örneğin, iki gerçel sayı arasında her zaman başka gerçel sayılar vardır.

Not: Gerçel sayıların dışında, kompleks sayılar da bulunmaktadır, fakat bu sayılar gerçel sayılar kümesinin dışındadır. Bir kompleks sayı, gerçel ve sanal (veya hayali) kısımlardan oluşur. Örneğin, 3+2� bir kompleks sayıdır, burada “i” hayali birimdir ve �2=−1 eşitliğini sağlar.

Reel sayılar neleri kapsar?

“Reel sayılar” ifadesi, Türkçede “gerçel sayılar” anlamına gelir. Bu terim, matematikte birçok farklı sayı türünü kapsayan geniş bir sayılar kümesini ifade eder. Reel sayılar şunları kapsar:

 1. Rasyonel Sayılar (Q):
  • Bir bölme işlemi olarak ifade edilebilen sayılardır.
  • �� şeklinde ifade edilebilirler, burada “a” ve “b” tam sayılardır ve “b” sıfırdan farklıdır.
  • Örnekler: 12, 45, 7 (çünkü 7’yi 71 olarak yazabiliriz), 0, -3
 2. Irrasyonel Sayılar:
  • Kesir şeklinde ifade edilemeyen sayılardır.
  • Onların ondalık açılımı asla sona ermez ve asla bir dizi tekrarlamaz.
  • Örnekler: 2, , altın oran (), e (doğal logaritmanın tabanı)

Reel sayılar bu iki kümenin birleşiminden oluşur ve herhangi bir tam sayı, rasyonel sayı veya irrasyonel sayı bir reel sayı olarak kabul edilir.

Sayı doğrusunda, reel sayılar sürekli bir şekilde yer alırlar. Örneğin, iki reel sayı arasında her zaman başka reel sayılar vardır.