Sıcaklık sembolü nedir? 1

Sıcaklık sembolü nedir?

Sıcaklık sembolü “T” harfi ile temsil edilir. Fiziksel bilimlerde ve mühendislikte sıcaklığı ifade etmek için genellikle bu sembol kullanılır. Sıcaklık genellikle Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) gibi ölçeklerle ifade edilir. Kelvin (K) ise mutlak sıfırın sıcaklık ölçeği olarak kullanılır ve sıcaklık hesaplamalarında sıklıkla tercih edilen bir birimdir. Sıcaklık, bir madde veya cismin moleküler hareketinin bir ölçüsüdür ve genellikle derece cinsinden ölçülür.

Sıcaklık formülü nedir?

Sıcaklık, farklı sıcaklık ölçeklerinde farklı şekillerde ifade edilebilir, ancak en yaygın olarak kullanılan sıcaklık ölçeği olan Celsius (°C), Kelvin (K), ve Fahrenheit (°F) için temel sıcaklık dönüşüm formülleri şunlardır:

 1. Celsius (°C) ve Kelvin (K) arasındaki dönüşüm:
  • Kelvin (K) = Celsius (°C) + 273.15
  • Celsius (°C) = Kelvin (K) – 273.15
 2. Fahrenheit (°F) ve Celsius (°C) arasındaki dönüşüm:
  • Celsius (°C) = (Fahrenheit (°F) – 32) / 1.8
  • Fahrenheit (°F) = (Celsius (°C) * 1.8) + 32

Bu formüller, sıcaklık birimlerini birbirine dönüştürmek için kullanılır. Örneğin, bir sıcaklığı Fahrenheit cinsinden biliyorsanız, Celsius’a dönüştürmek için ikinci formülü kullanabilirsiniz. Veya Kelvin cinsinden bir sıcaklığı Celsius’a dönüştürmek için ilk formülü kullanabilirsiniz.

Isı formülü C nedir?

Isı, sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Isı transferi, genellikle şu şekilde ifade edilen ısı transfer denklemleri kullanılarak hesaplanır:

 1. Isı Transferi için İletkenlik (Conduction): Q = (k * A * ΔT) / d
  • Q, transfer edilen ısı miktarını temsil eder.
  • k, iletkenlik (malzemenin özgül iletkenliği) katsayısını temsil eder.
  • A, ısı transferinin yapıldığı alanı temsil eder.
  • ΔT, sıcaklık farkını temsil eder.
  • d, malzemenin kalınlığını temsil eder.
 2. Isı Transferi için Konveksiyon (Convection): Q = h * A * ΔT
  • Q, transfer edilen ısı miktarını temsil eder.
  • h, konveksiyon katsayısını temsil eder.
  • A, ısı transferinin yapıldığı alanı temsil eder.
  • ΔT, sıcaklık farkını temsil eder.
 3. Isı Transferi için Radyasyon (Radiation): Q = ε * σ * A * (T₁^4 – T₂^4)
  • Q, transfer edilen ısı miktarını temsil eder.
  • ε, cismin yüzeyinin emisivite (ışıma yeteneği) katsayısını temsil eder.
  • σ, Stefan-Boltzmann sabitini temsil eder.
  • A, ısı transferinin yapıldığı yüzey alanını temsil eder.
  • T₁ ve T₂, sıcaklık farkını temsil eder.

Bu denklemler, ısı transferinin farklı mekanizmalarını ifade eder. Hangi denklemin kullanılacağı, ısı transferinin nasıl gerçekleştiğine ve hangi faktörlerin etkili olduğuna bağlıdır.