Serveti Fünun hangi edebiyattan etkilenmiştir? 1

Serveti Fünun hangi edebiyattan etkilenmiştir?

Servet-i Fünun edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve erken Cumhuriyet döneminde edebiyatın modernleşme sürecine tanıklık eden önemli bir akımdır. Bu akım, özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Batı edebiyatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Servet-i Fünun edebiyatının etkilendiği bazı Batı edebiyatları ve özellikleri şunlardır:

 1. Fransız Sembolizmi: Sembolist şairlerin eserlerinden, özellikle Baudelaire, Mallarmé ve Verlaine gibi şairlerden etkilenmişlerdir. Bu etki, dilin soyut kullanımı, musikilik, duygu ve düşünceleri semboller aracılığıyla ifade etme eğilimi gibi unsurlarda görülür.
 2. Realizm ve Naturalizm: Servet-i Fünun edebiyatında, toplumsal sorunlara ve bireysel dramalara dair gerçekçi ve detaylı tasvirler bulunur. Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi yazarlar bu akımların etkisi altında eserler vermişlerdir.
 3. Romantizm: Bireyin duygularına, hayallere ve özgürlüğüne verilen önem, Servet-i Fünun şairleri ve yazarları tarafından da benimsenmiştir.
 4. Decadent (Dekadans) Akımı: Batı’da, özellikle 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu akım, estetik zevkleri ve bireysel zevkleri ön planda tutar. Servet-i Fünun şairleri ve yazarları da bu akımdan etkilenerek, estetik kaygıları ön plana çıkarmışlardır.

Bu Batı akımlarının yanı sıra, Servet-i Fünun edebiyatı, Osmanlı geleneği ve klasik edebiyattan da etkilenmiştir. Ancak, Batı etkisi bu dönemde oldukça belirgindir ve Servet-i Fünun, Osmanlı edebiyatının Batılılaşma sürecinde önemli bir adımı temsil eder.

Servet-i Fünûn hangi akımlardan etkilenmiştir?

Servet-i Fünûn edebiyatı, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nda edebi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatındaki bazı önemli akımların etkisi altında şekillenen Servet-i Fünûn, özellikle şu akımlardan etkilenmiştir:

 1. Sembolizm: Servet-i Fünûn şairleri, dilde musikilik, semboller aracılığıyla duyguları ve düşünceleri ifade etme, belirsizlik ve soyutlamaları kullanma konusunda Fransız Sembolizmi’nden etkilenmişlerdir. Baudelaire, Mallarmé ve Verlaine gibi sembolist şairlerin izlerini bu dönemin eserlerinde görebiliriz.
 2. Realizm ve Naturalizm: Servet-i Fünûn edebiyatında gerçekçi ve detaylı tasvirler, bireyin iç dünyası, toplumsal sorunlar ve bireysel dramalar bu akımların etkisiyle işlenmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, bu akımın Osmanlı edebiyatındaki temsilcilerinden biridir.
 3. Parnasizm: Biçimci bir akım olan Parnasizm, şekil ve biçimin önemini vurgular. Servet-i Fünûn şairleri, bu akımdan etkilenerek dildeki estetik kaygıları ön plana çıkarmışlardır.
 4. Dekadans (Decadent) Akımı: Batı’da ortaya çıkan bu akım, estetik zevkleri, bireysel zevkleri ve duygusal derinliği ön planda tutar. Servet-i Fünûn edebiyatı da bu akımdan etkilenmiştir.

Bu akımların yanı sıra, Servet-i Fünûn edebiyatı, Osmanlı’nın kendi kültürel ve edebi geleneğinden de beslenmiştir. Ancak Batı’dan gelen bu yenilikçi akımların etkisi, bu dönemin edebiyatını şekillendiren en belirgin özelliklerden biridir. Servet-i Fünûn, Osmanlı edebiyatının Batılılaşma sürecinde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir.

Servet-i Fünûn döneminde hangi anlayış vardır?

Servet-i Fünun dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar süren bir edebiyat ve kültür dönemidir. Bu dönemde Servet-i Fünun adını taşıyan bir edebiyat akımı ortaya çıkmıştır. Servet-i Fünun döneminde aşağıdaki bazı temel anlayışlar ve özellikler bulunur:

 1. Batılılaşma ve Modernleşme: Servet-i Fünun dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma ve modernleşme çabalarının bir yansımasıdır. Osmanlı toplumunda Batı kültürüne ilgi artmış, Batı edebiyatı ve fikirleri tanıtılmış ve bu etkiler edebiyata yansımıştır.
 2. Bireycilik ve İçsel Dünya: Servet-i Fünun edebiyatında bireysel deneyimler, düşünceler ve duygular önemli bir yer tutar. Yazarlar, karakterlerin iç dünyalarını incelemeye ve bireysel psikolojiyi işlemeye yönelmişlerdir.
 3. Estetik ve Görsellik: Servet-i Fünun yazarları, eserlerinde estetik kaygıları ön planda tutmuşlardır. Dilde güzellik, görsel tasvirler ve dilin incelikleri bu dönemin önemli özelliklerindendir.
 4. Eleştiri ve Toplumsal Sorunlar: Servet-i Fünun yazarları, toplumsal sorunlara eleştirel bir bakış açısı getirmişlerdir. Toplumsal reformlar, kadın hakları ve eğitim gibi konuları işlemişlerdir.
 5. Lirizm ve Romantizm: Şiirde lirizm ve romantizm özellikleri görülür. Doğa, aşk, özlem ve duygusal ifadeler bu dönemin şiirlerinde sıkça işlenmiştir.
 6. Yabancı Edebiyat Etkisi: Servet-i Fünun yazarları, Batı edebiyatından (özellikle Fransız ve Alman edebiyatlarından) büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Bu etkiler, dil kullanımından konu seçimine kadar birçok açıdan görülebilir.

Servet-i Fünun dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda edebiyatın modernleşme sürecine tanıklık eden bir dönem olmuş, bu dönemin yazarları hem geleneksel Osmanlı edebiyatından hem de Batı edebiyatından beslenmişlerdir. Bu nedenle, Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, Osmanlı’nın kültürel değişimlerini yansıtan önemli bir dönemi temsil eder.